Ctibor Tovačovský z Cimburka (asi 1438 - 26. červen 1494) moravský šlechtic, právník a politik. V letech 1464 - 1469 vykonával funkci zemského sudího na Moravě, od roku 1469 až do své smrti byl moravským zemským hejtmanem a v letech 1471 - 1479 zároveň i nejvyšším kancléřem Království českého.

Ctibor Tovacovsky z Cimburka 1861

Dne 26. června 1494 zemřel pan Ctibor z Cimburka a z Tovačova, hejtman markrabství moravského. Žil ještě za krále Jiřího a sepsal v českém jazyce knihu s názvem „Lež a pravda“.

Ctibor Tovačovský z Cimburka, slavný moravský pán, narozený v roce 1437, byl vzdělaným válečníkem i státníkem, jenž věrně stál při králi Jiřím v bojích proti jednotě panské a r. 1467 zvítězil u Pačkova.

V nejvyšším hejtmanství setrval Ctibor i za krále Vladislava, na jehož povolání do Čech měl rozhodné účastenství. Zavedl českou úřední řeč místo dosavadní latiny a vydal znamenitou knihu „O starodávných obyčejích, řádech, zvyklostech a řízení práva zemského“, která pak pod názvem Knihy tovačovské nabyla takřka právní moci. Z ostatní jeho tvorby vyniká „Hádání pravdy a lži o kněžské zboží a panování jich“ - znamenitá alegorická skladba, v níž nalezli čeští kališníci pravou zbrojnici k disputacím proti římské straně. Překrásný jazyk Tovačovského je zřetelný i v jeho listech k Tasovi, olomuckému biskupu, o věcech náboženství a věrnosti Bohu i králi.

(Použité zdroje: Os-obroda.cz, Wikipedia.org )

Additional information