chodsky pesChodové stejně jako Domažličtí přidrželi se víry podobojí a za českého povstání se přidali k odbojným českým stavům. Za to je stihly značné pokuty. Po vítězství na Bílé hoře – podobně, jak se dělo všude v Čechách – jim bylo nařízeno, aby se zřekli husitské víry a vrátili se v lůno církve římské.

Roku 1625 don Huerta (španělský dobrodruh a tyran Don Martín Huerta de Hoeff, na Chodsku přezdívaný jako „Don Poberta"; s jeho příchodem, 27. 8. 1625, začalo v českých zemích radikální pokatoličování) obdržel rozkaz všechny Chody uvést do lůna římskokatolické církve. Proces změny víry na Chodsku nebyl jednoduchý a leckdy byl i násilný. Kříže s vypuklým obrazem kalicha na podstavci zůstávají výmluvným svědectvím toho, že utrakvismus měl v Chodsku pevnou baštu.

(Požité zdroje: os-obroda.cz, hrady.cz, ceskenarodnilisty.cz)

 

Additional information