Bretislav1 Jitka10. ledna 1055 zemřel český kníže Břetislav I., kronikářem Kosmou přezdívaný český Achilles. Vládl v Čechách v letech 1035-1055. Svou budoucí ženu unesl z kláštera ve Svinibrodu – šlo o dceru bavorského velmože, markraběte z Nordgau Jindřicha, Jitku ze Svinibrodu (též Juditu, Gutu), se kterou se oženil. Prostě jak se říká „muž činu" Úsměv

Proti vzrůstající moci přemyslovského státu roku 1040 vytáhl německý císař Jindřich III. s říšským vojskem do Čech. Jindřichova vojska postupovala ve dvou proudech, ale jejich vpád byl odražen v bitvě u Brůdku na Šumavě, kdy došlo v podstatě k velkému masakru 22.–23. srpna 1040. Větší skupina pod vedením samotného krále postupovala od jihozápadu z Bavorska na Domažlice. Český kníže s vojskem připravil na jeho vojsko past v podobě záseků v lesích u vesnice Brůdek. Tehdy byli pohraniční hvozdy takřka neprostupný prales a byl zde jeden průsmyk - Všerubský. Tím se vojska německého císaře vydala. Po překročení Všerubského průsmyku si byl král Jindřich jistý, že se mu Češi v početní nevýhodě nepokusí postavit. Kvůli nedostatku jídla se rozhodl co nejrychleji postupovat na Prahu, kde očekával, že bude Břetislav opevněn. Jindřich se nezdržoval průzkumem terénu a rychle postupoval hustými lesy. Předvoj jeho vojska se však dostal do nastražené léčky. Češi, ukrytí po obou stranách cesty mezi stromy, začali na německé oddíly vrhat kameny a kládami jim zatarasili ústupovou cestu. Bitva u BrůdkuZaskočení rytíři byli v masakru pobiti pěšáky ozbrojenými většinou jen dlouhými kopími nebo sekyrami. Proti českým zátarasům z klád a kamení neměly královské oddíly šanci a daly se na ústup. V boji padl i hrabě Werinhar. Král Jindřich se zbytkem vojska ustoupil zpět do Bavorska.

Po bitvě byly ukořistěné německé korouhve zapíchány pod vrch Bezný, kde vznikla dnešní osada Prapořiště, která je zde dodnes. Místní lidé říkají, že na památku bitvy na Brůdku byl v obci zbudován gotický kostelík svatého Václava – stojí dodnes, přibližně 200 metrů od pomníku věnovanému českým četníkům umučeným hordami Freikorps roku 1938. To je pozdější echo tradičního česko-německého přátelského soužití na naší západní hranici.

Additional information