Heliodor pikaDne 26. 1. 1949 začal v Československu první politický proces, a to s generálem Heliodorem Píkou, českým vlastencem, legionářem, bojovníkem proti nacistům, který skončil po vykonstruovaném procesu justiční vraždou. Vše bylo na objednávku moskevské NKVD a Stalina. V roce 1968 byl rehabilitován.

Takto se politický komunistický režim nastolený pro únoru 48 ve spojení s moskevským vedením odvděčil českým vlastencům, bojovníkům za svobodu proti nacistům.

Jiří Krutina

general pikaRoku 1949 byl zahájen vykonstruovaný soudní proces s generálem Heliodorem Píkou pro podezření z velezrady, v němž byl odsouzen k trestu smrti oběšením, který byl vykonán 21. června 1949 na dvoře plzeňské věznice Bory. Tato poprava byla první politickou justiční vraždou v socialistickém Československu.

Díky iniciativě Milana Píky, syna popraveného generála, a zásluhou houževnatosti a důslednosti jeho obhájce JUDr. Rastislava Váhaly, byl v roce 1968 proces obnoven. Vojenský soud prokázal, že pro vznesená obvinění neexistuje jediný důkaz a rozsudkem z 13. 12. 1968 byl generál Heliodor Píka zbaven všech obvinění a plně rehabilitován.

Stalo se to 4 měsíce po sovětské okupaci. Generál (armádní generál i. m.) Heliodor Píka byl významný československý voják a jako francouzský legionář prodělal těžké boje na alsaské frontě, v Champagni, na Aisně, u Terronu i jinde. Po návratu do vlasti v hodnosti poručíka byl ihned květnu 1919 nasazen v boji proti polské armádě ve sporu o Těšínsko.

Po studiu na vysoké vojenské škole v Paříži (jako jeden ze tří československých důstojníků) se stal vojenským atašé v Bukurešti. Jako významný představitel zahraničního československého protinacistického odboje pověřený Benešovou vládou vedl odboj proti Němcům na Balkáně.

Zachránil stovky československých občanů, kteří prchali z protektorátu. Později byl prezidentem Benešem pověřen vedením vojenské mise v Sovětském svazu, kam odjel v dubnu 1941. Zde se podílel na vybudování československé jednotky v SSSR a v roce 1943 byl jmenován do hodnosti brigádního generála. Společně s L. Svobodou dokázal čelit tlaku Klementa Gottwalda na zpolitizování jednotek. Po skončení války byl povýšen na divizního generála a zastával funkci zástupce náčelníka hlavního štábu.

Zdroj: os-obroda.cz

general pika2

Additional information