Atentat HeydrichAtentát na Heydricha byla diverzní operace československých výsadkářů za druhé světové války, během které byl proveden atentát na zastupujícího říšského protektora a šéfa RSHA Reinharda Heydricha. Atentát byl proveden 27. května 1942 v Praze-Libni dvojicí československých výsadkářů Jozefem Gabčíkem a Janem Kubišem, kteří byli pro tento úkol speciálně vycvičeni ve Velké Británii. Později byl k akci také přizván Josef Valčík, kvůli nepřehlednosti zatáčky, kde Kubiš s Gabčíkem provedli atentát. Jednalo se o ojedinělý a velmi unikátní diverzní atentát na představitele německých, respektive nacistických ozbrojených sil v průběhu celé druhé světové války. Vysazení výsadkářů provedla 138. (výsadková) peruť RAF.

Reinhard Heydrich2 Heydrich Frank3
Cíl operace Anthropoid: Reinhard Heydrich R. Heydrich a K.H. Frank na Pražském hradě

Po nástupu SS-Obergruppenführera R. Heydricha do funkce zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě, následném vyhlášení civilního výjimečného stavu, období prvního stanného práva a vraždění českých vlastenců bylo v Londýně přijato rozhodnutí o provedení atentátu na jednoho z čelných představitelů okupační moci – K. H. Franka nebo přímo Heydricha (viz záznam z přijetí příslušníků Anthropoidu u plk. Moravce). Původními členy výsadku ANTHROPOID, který měl úkol v říjnu 1941 provést, byli rtm. Jozef Gabčík a rtn. Karel Svoboda. Nedlouho nato se Svoboda při výcviku zranil, musel být nahrazen rtm. Janem Kubišem a operace byla odložena.

Kubis Gabcik atentat-na-heydricha
Jan Kubiš a Jozef Gabčík
Místo atentátu - zatáčka V Holešovičkách

Skupina byla nad Protektorátem (společně s dalšími dvěma) vysazena v noci z 28. na 29. prosince 1941, k atentátu byla vybrána zatáčka v Kobylisích, kterou Heydrich na cestě ze svého sídla v Panenských Břežanech na Pražský hrad musel projet. Protože zatáčka byla velmi ostrá, asistoval atentátníkům ještě Josef Valčík, který je měl na příjezd nacisty předem upozornit. Dne 27. května 1942 v půl jedenácté dopoledne se atentát stal skutečností, třebaže Gabčík s Kubišem byli zprvu přesvědčeni, že neuspěli: Gabčíkův samopal Sten se totiž zasekl a Kubiš se svým granátem netrefil dovnitř auta. I to ale stačilo, Heydrich byl zraněn a do rány se mu společně se střepinami dostala i infekce. Na otravu krve 4. června ve 4.30 ráno zemřel v nemocnici Na Bulovce, pohřben byl v Berlíně. Zastupujícím říšským protektorem v Čechách a na Moravě byl po Heydrichově smrti jmenován Kurt Daluege.

Heydrichuv vuz zniceny vuz
Výbuchem zničený Heydrichův vůz
Místo atentátu

Hned po atentátu následovaly tvrdé represálie (druhé stanné právo bylo vyhlášeno týž den a skončilo až 3. července 1942), které vyvrcholily vyhlazením Lidic 10. června a Ležáků 24. června.

Na stopu atentátníků přivedla Němce až zrada Karla Čurdy, člena výsadku OUT DISTANCE. Ten – ač nevěděl, kde přesně se parašutisté skrývají – osobně pražskému gestapu 16. června prozradil adresy českých vlastenců, kteří čs. desantům pomáhali, mezi nimi i rodiny Moravců. Po brutálním výslechu dosáhli nacisté svého, věděli, kde se parašutisté skrývají a 18. června se rozhořel boj v kostele sv. Cyrila a Metoděje. Při něm zahynulo všech sedm Čechoslováků: npor. Adolf Opálka, ppor. Josef Valčík, rtm. Jozef Gabčík, rtm. Jan Kubiš, rtn. Jaroslav Švarc, čet. Josef Bublík a čet. Jan Hrubý.

Kostel Cyrila a Metodeje krypta v kostele
Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici Krypta v kostele sv. Cyrila a Metoděje

V odpověď na hromadné popravy českých vlastenců i vyhlazení celých vesnic vláda Velké Británie prohlásila, že se nadále necítí být Mnichovskou dohodou vázána.

Použité zdroje: Fronta.cz, Wikipedia.org, Ceskatelevize.cz


R. Heydrich - Chtěl nás vyhubit, byl zabit

Jiří Krutina

rh

R. Heydrich byl vyslán do protektorátu Čechy a Morava s úkolem zajistit cíle německé státní politiky v době nacistického Německa, kterým bylo: maximálně využít výkonnou ekonomiku a pracovní síly protektorátu pro zbrojní potřeby 3. říše a současně připravit a ještě za války začít realizovat tzv. „konečné řešení české otázky".

Tím nebylo nic jiného než: vyhubení našeho národa, v rámci celkové německé nacistické státní doktríny směřující k vyhlazení Židů a Slovanů a následného osídlení jejich území Němci. S touto státní politikou, ideologií a cílem se Němci netajili, třebaže je udržovali „tajné", aby zajistili tolik potřebný klid v protektorátu pro svoji válečnou ekonomiku. R.H. byl jedním z „architektů" holocaustu. Ještě za protektorátu začal s rozsáhlými vyšetřováními „rasové kvality" Čechů, aby po vítězné válce byla dokončena „česká otázka" jednou provždy. Jak R.H. řekl ve svém projevu při svém nástupu do úřadu: „....tento prostor se jednou provždy musí stát německým a Čech tady nemá už koneckonců co pohledávat."

Českoslovenští vojáci na popud představitelů našeho zahraničního odboje v čele s Edvardem Benešem a šéfem zpravodajské služby, generálem Moravcem, ve spolupráci s Brity, provedli jedinečnou vojenskou operaci, jejímž výsledkem bylo odstranění jednoho z nejvyšších nacistů a „mozků" nacistického Německa. Tak se našim vojákům povedla jedinečná bojová akce, která neměla během 2. světové války obdoby. O jejím významu a přesahu do širších souvislostí dějinné zkušenosti je toto pojednání.

Tento cíl: vyhubit český národ neboli konečnou germanizaci, ještě dnes nacisté, jako například Siegfried Zoglmann, důstojník SS a vůdce Hitlerjugend v protektorátu Čechy a Morava, označují podle svých vlastních slov: „To, co máte na mysli, nebylo nic jiného než pokus vytvořit novou Evropu bez hranic."

Tento vysoký důstojník SS, blízký spolupracovník K. H. Franka a R. Heydricha v protektorátu Čechy a Morava, po prohrané válce obdržel jedno z nejvyšších státních vyznamenání Spolkové republiky Německo, které uděluje - Velký záslužný kříž druhého stupně. To samé vysoké státní vyznamenání obdržel i náš bývalý prezident Václav Havel.

Tento SS-man poté po mnoho let zastával jako ctihodný a vážený občan SRN post poslance německého Bundestagu - Německého spolkového sněmu. V roce 2003 prožil velkolepou oslavu svých devadesátých narozenin. Světící biskup Gerhard Pieschl pro něho uspořádal slavnostní mši. Sudetendeutsche Zeitung o tom napsal: „Přítomní hosté ocenili zejména jeho přímočarost, spolehlivost a také houževnatost tohoto vlasteneckého politika."

Bývalý vysoký důstojník SS a šéf Hitlerjugend (těch mladých němců, kteří ještě během Pražského povstání vypichovali oči zajatým povstalcům) v Protektorátu Čechy a Morava, zemřel v roce 2007 v Německu ve věku 94 let. Tolik současný demokratický stát Německo.

Jelikož se na ČT2 objevil seriál Heydrich - konečné řešení k 70. výročí jeho odstranění, tak jsem si vzpomněl na svůj elaborát a dávám jej nyní zdarma ke stažení. Jelikož se v současné době prosazuje snaha o překrucování české dějinné zkušenosti nejrůznějšími mocenskými skupinami, je nutné opět zdůrazňovat základní historické pravdy, aby se dnešní i příští generace - zejména mládež, uměli správně orientovat a chápat i dnešní události a souvislosti.

Největší snahou na straně Němců je zamlčet a překroutit fakt, že snaha o vyhubení Židů a Slovanů v Evropě, včetně Čechů, bylo cílem jejich národní ideologie a prováděno státní politikou. Proto se jedná o zločin, který nemá v dějinné zkušenosti lidstva obdoby a je dobré si to připomínat zejména v dnešní době, kdy se nacházíme v období budování další „nové Evropy bez hranic."

Kniha v PDF formátu je dostupná zdarma v sekci Knihy ke stažení .

Additional information