oblka

 Vydání knihy ke 100. letům samostatné státnosti

Před 100 lety došlo k významné události našich novodobých dějin a to jak Čechů, tak Slováků. Národně osvobozenecké úsilí mnoha Čechů i Slováků vedlo k obnovení samostatného státu v hranicích historické koruny České s připojením území Slovenska a Podkarpatské Rusi se státotvorným národem “československým”. Dnes si možná nedokážeme úplně představit, co to pro tehdejší lidi znamenalo. Pro Čechy obnovení samostatnosti takřka po 300 letech, kterou jako národ ztratili po bitvě na Bílé hoře (1620) a od té doby museli čelit germanizačním tlakům a pro Slováky jejich první vlastní správu věcí veřejných v historii vůbec s možností dojít až k dnešnímu samostatnému státu. 

Jan Zizka z Kalicha

Na dnešní den připadá výročí smrti jedné z výrazných postav našich dějin, která má i své světové jedinečné postavení. V tento den byla za minulého režimu uváděna v kalendáři a připomínali jsme si její svátek. Proč pak toto jméno zmizelo z kalendáře a dnes tam je svátek “Andrej”, nevím. Že by měl nějaký špatný kádrový posudek jenom proto, že minulému režimu “nevadil”? Já osobně bych radši Jana Žižku než Andreje.

Sudety obalka

Vážení čtenáři,

v tomto čase si připomínáme výročí zabrání pohraničí naší 1. republiky. Je tomu právě 80 let. 

Při této příležitosti bychom Vám rádi poskytli slevu na knihu autora K. Richtera, rodáka ze Sudet a současně vojenského historika, který popisuje události tehdejší doby i mezinárodní situaci Československa v tomto složitém období.

 Sleva 30 % na tento titul platí do konce října.

Knihu je možno objednat zde.

operace dunaj smAutor, bývalý pracovník Vojenského historického ústavu v Praze, popisuje podrobně, jak se rodil zákrok proti Pražskému jaru v roce 1968, a hlavně, jak se uskutečnil. Odhaluje chování jeho hlavních představitelů zejména po jejich únosu do Moskvy a v Moskvě, statečnost jedněch, a zradu druhých, kde bychom ji nejméně čekali. Znovu jsme svědky obdobné proměny hrdinů, jako byl francouzský maršál Pétain za 1. světové války, na kolaboranta za války druhé. Něco takového se událo i v Moskvě. Jiní zůstali věrní, i když jim hrozila ztráta života. Autor si nevymýšlí, ale předkládá nepopiratelná fakta. Čtenář se tak dozví, jak vše opravdu bylo.

„Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče.“
~
Jan Ámos Komenský

hus

Právě v tomto roce (2015) si připomínáme 600 let od upálení českého univerzitního mistra, rektora pražské univerzity a kněze tehdejší mocenskou organizací katolické církve. Ve skutečnosti si připomínáme dvě vraždy, neboť o několik měsíců později tentýž koncil prohlásil za kacíře a upálil Husova souputníka, tehdy věhlasného evropského učence Jeronýma Pražského, který byl dříve nucen před pronásledováním inkvizicí opustit univerzity v Sorboně a Heidelbergu.

Additional information

„Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“ Mark Twain