Lezaky pomnik


Pomník připomínající tragédii Ležáků
 

Dne 24. června 1942 časně odpoledne byla osada Ležáky na Chrudimsku, 14 dní po vyhlazení Lidic, v důsledku heydrichiády vypálena a její obyvatelé zavražděni nacisty jako odplata za to, že v ní byla ukrývána vysílačka Libuše parašutistické skupiny Silver A, která se účastnila atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha.

Za jejich vyzrazením stál parašutista Karel Čurda, který se sám přihlásil 16. června na pražském gestapu a dobrovolně prozradil kromě jmen a adres spolupracovníků parašutistů v Praze i kontakty v odbojové síti na Pardubicku.

20. června byl zatčen její první člen, správce lomu Hluboká v bezprostřední blízkosti Ležáků, 21. června ležácký mlynář Švanda. Byli vyslýcháni a mučeni.

Všech 33 obyvatel Ležáků starších 15 let bylo 24. 6. převezeno do Pardubic a po deváté hodině večer zastřeleno u Zámečku.

Ležácké děti byly z Pardubic večer převezeny do dětského útulku v Praze a počátkem července do průchozího tábora v polské Lodži, kde byly roztříděny: dvě děti byly vybrány jako vhodné k poněmčení a zbylých jedenáct 25. července předáno gestapu, načež zahynuly patrně v plynové komoře v Chelmnu.

Jiri Potucek

Vysilacka Libuse
Radiotelegrafista výsadku Silver A
čet. Jiří Potůček (krycím jménem Tolar)
Vysílačka "Libuše"

 

lom Hluboka

Lezacky mlyn
Lom Hluboká u osady Ležáky, odtud
vysílal vysílačkou "Libuše" čet. J. Potůček.
Ležácký mlýn Jindřicha Švandy - J. Potůček jej
navštěvoval od počátku své vojenské mise.

 

Lezaky 1941

Lezaky po vypaleni2
Ležáky před 24. červnem 1942 Ležáky po vypálení

(Zdroje: Os-obroda.cz, Lezaky-memorial.cz, Zanikleobce.cz)


Zrádce a osudy pomahačů výsadkářů

Karel Čurda zradil své kolegy za peníze a současně poskytl gestapu všechny kontakty, co měl. Prozradil jména všech kontaktů, které znal a všech lidí, kteří mu po jeho návratu do země pomohli. Gabčíka a Kubiše prodal, ostatní věnoval. Při­vedl tak gestapo na stopu zbývajících dvou přeživších výsadkářů z Valčíkovy sku­piny Silver A, kapitána Bartoše a radiotelegrafisty Potůčka. Stopa vedla do Pardu­bic, kde se Bartoš po honičce s gestapem zabije. Nit dále vede do Ležáků. Poslední zpráva Potůčka do Londýna zní: „Místo mé stanice srovnali se zemí. Ležáky u Vrb. Lidé nám pomáhající zatčeni. FRED (Bartoš) nezvěstný. Lidé nedůvěřiví, nemožno navázat styky. Zůstal jsem sám.“ Potůček se pohybuje vyhladovělý a zesláblý po lesích. V jedné vesnici jej chytí, ale prostřílí se opět na svobodu. Pak jej chytnou a zastřelí čeští četníci střelou zezadu. Jak pro Čechy typické.

Všichni, kteří parašutistům pomáhali, rodina Moravcova, Kubišova snoubenka Anna Malinová, Gabčíkova dívka Liběna Fafková která byla s Gabčíkem těhotná, celá její rodina, dále rodiny Novákovi, Svatošovi, Zelenkovi, Piskáčkovi, Khodlovi, ti všichni skončili popravou, nebo v plynu v koncentračních táborech.

K. Čurda inkasuje peníze, ožení se s Němkou a pro své nové pány začíná pra­covat jako dvojí agent na plný úvazek. Na samém konci války je Čurda dopaden odbojáři u Plzně a je odsouzen k trestu smrti. U soudu na dotaz, jak mohl zradit své přátele, odpověděl: „Myslím, že za milión marek byste to, Vaše ctihodnosti, udě­lal také.“ V roce 1947 je oběšen. Když stoupá na šibenici, vypráví katovi sprosté vtipy. Jinými slovy ukázka morálního profilu tohoto člověka. Lidé, kteří žijí v při­poutanosti k těm nejnižším vlastnostem a pudům jsou z morálního pohledu těmi nejméně charakterními.

Společně se sedmi padlými výsadkáři bylo nacisty popraveno 293 dalších odbojářů – mužů, žen i dětí, kteří pomáhali během akce parašutistům na našem území anebo se provinili pouze příbuzenským vztahem s parašutisty. Jen z rodin Jana Kubiše a Josefa Valčíka (skupina SILVER A) skončilo na popravišti čtrnáct lidí. Například těhotná Valčíkova sestra Františka Sívková nejdříve porodila chlapečka a až potom ji poslali do plynu.

Popraveni byli i členové pravoslavné církve, v čele s biskupem Gorazdem. Vzápětí byla pravoslavná církve postavena mimo zákon a její kostely u nás zavřeny.

( Ze skripta Jiřího Krutiny:  R. Heydrich - Chtěl nás vyhubit, byl zabit )

Pamatnik Lezaky


Památník Ležáky

Krátký dokument na Stream.cz:

 Stream 24 cerven Lezaky

Additional information