bitvaDne 4. 11. 1419 došlo k první bitvě husitských válek - bitvě u Živohoště, nedaleko Nového Knína (kde máme mimo jiné chatu). Je to málo známo, obecně se traduje, že první bitvou byla známá bitva u Sudoměře. Jihočeští ze Sezimova ústí a západočeští poutníci (domažličtí, klatovští a sušičtí) - husité se vydali na celozemský husitský sněm do Prahy svolaný na den přenesení ostatků sv. Ludmily, 10. listopadu. Cestu jim přehradili rytíři katolických feudálů v čele s Petrem ze Štemberka, udává se na 1300 jezdců. Proti nim stálo nejprve necelých 300 poutníků, poté se k nim přidalo na 4000 husitů ze západních Čech. Táborské houfy tehdy vedli Břeněk ze Švihova a Chval z Machovic, dva z táborských hejtmanů. Husité se opevnili na neznámém kopci nedaleko Živohoště, odrazili útok, a později nakonec dorazili do Prahy.

Additional information