poprava ceskych panuV neděli 30. listopadu 1631 byly z mostských věží sňaty hlavy českých pánů, popravených 21. června 1621, a slavnostně přeneseny do týnského chrámu, a potom v tajnosti pochovány, patrně do kostela Sv. Salvátora.

30. listopadu bylo výročí, připomínající zavraždění 27 českých představitelů odboje proti katolicismu a Habsburkům, které tato nová okupační moc popravila po prohrané bitvě na Bílé hoře, přesně 21. června 1621.

Šlo o klasický akt zastrašení, podobně jako to dělali němečtí nacisté. Všech 27 českých pánů byli vesměs husité-kališníci, vyjma jediného, tedy šlo jistě o náboženský rasismus a vraždu. Před popravou byli všichni krutě mučeni, včetně takových lahůdek jako vytrhávání jazyka a přibíjení na trám, vyhřeznutí střev za živa, atd. Pak všem byly uříznuty hlavy a napíchnuté na kůly a vystaveny pro veřejnost, aby věděla, kdo je u nás pánem. Podobně nacistické gestapo uřízlo a vypreparovalo hlavy sedmi čsl. parašutistů z krypty kostela sv. Cyrila a Metoděje, kteří provedli odstranění R. Heydricha. Poté bylo v českém státě obnoveno zřízení zemské, návrat k nevolnictví a zrušena náboženská svoboda, u nás vydobyta husitskými zbraněmi.

Tolik o chování rakousko-německého rodu, spřízněného s katolickou církví, na našem území. To nejsou „pohádky", to není „komunistická" propaganda, to je klima života v našich zemích pod nadvládou Habsburků – oné urozené šlechty, kam „pražská" žumpa řadí svého „Kárla" – Schwarzenbergové byli věrnou oporou Habsburků a církve. Habsburský okupační režim trval 300 let – během něj český národ málem vymřel, zůstalo z něj jen na pár set tisíc nevolníků a sedláků a hrstka intelektuálů. Šlo o nejkrutější a nejhorší okupační režim, který jsme zažili. Nedá se vůbec srovnávat s německými nacisty nebo vládou „našich" komunistů za minulého režimu. To si dobře uvědomme a nenechme se oblbovat, že to „bylo dávno", zatímco například na minulý režim si ještě pamatujeme. Když pak Duka např. straší komunisty, tak je to opravdu z úst toho pravého.

Additional information