marie terezieDne 12. května 1743 byla korunovaná v Praze na českou královnu Marie Terezie, jediná žena na českém královském trůnu. Předcházely tomu dramatické chvíle, kdy se za účasti řady evropských států vedla o dědictví "rakouského domu" a o stolec římskoněmeckého císaře válka, jež zasáhla - po téměř jednom století míru - i české země. České společnost tehdy byla postavena před obtížnou zkoušku, zda zůstat věrná Marii Terezii, nebo uznat nároky bavorského kurfiřta Karla Albrechta, který se dal vyhlásit v Praze, dobyté za pomoci francouzského a saského vojska, českým králem.


Poznámka Jiřího Krutiny:

Byť je obecně Marie Terezie hodnocená jako poměrně "osvícená" panovnice, tak i přesto toto období nebylo pro české země pozitivní, neboť byly pustošeny válkou prusko-rakouskou právě o české země. To zase odnášel nejvíce civilní lid a hospodářství. Zkrátka to vše byla daň za to, že si Češi přestali vládnout sami porážkou na Bílé hoře.

Additional information