Jeronym Prazsky v Kostnici

9. června 1411, pražský mistr Jeroným Pražský veřejně spálil odpustkové listy římskokatolického papeže Jana XXIII. Češi byli prvním národem v Evropě, kteří otevřeně vystoupili proti odpustkům a zpochybnili jejich legitimitu z pohledu duchovního i teologického. Jenom připomínám, že mistr Jeroným pražský byl v roce 1416 upálen na stejném místě jako mistr Jan Hus poté, co jej zajali němečtí páni při útěku z Kostnice.

Naopak čeští páni tehdy kolektivně jednohlasně odsoudili upálení obou českých mistrů a postavili se jednotně na obranu. Vydrželo jim to ale jenom do hrozby kostnického koncilu – jménem panovníků německého, francouzského, italského a anglického království – křížovou válkou. Tak nastal u nás tříletý klid před bouří v letech 1416—1419. Zajímavá shoda okolností je v tom, že představitelé „stejných", nebo bychom mohli říci „nástupnických" států podepsali Mnichovský diktát v roce 1938.

Additional information