Heliodor pika

Přesně před 65 lety byl zavražděn vlastenec, legionář a protinacistický odbojář - generál HELIODOR PÍKA.

Kam že zmizela poctivost a odvaha? Kam zmizelo naše »credo« – zděděné od mistra Jana Husa a T. G. Masaryka – které jsme tak hrdě sobě i světu připomínali? Pravda! Je to soumrak národního svědomí, nebo už temno svobody lidských práv? Ne, nemohu uvěřit, neboť génius národa je věčný, přetrvá bouři a nedá zahynouti!"

Heliodor Píka (z dopisu na rozloučenou)

Poprava Heliodora Piky

Roku 1949 byl komunisty popraven oběšením na dvoře plzeňské věznice Bory generál Heliodor Píka, československý legionář, významný představitel zahraničního československého protinacistického odboje.

Byl obviněn ze zrady ve vykonstruovaném soudním procesu. Jeho poprava byla první politickou justiční vraždou v socialistickém Československu.

Heliodor Píka se narodil 3. července 1897 v Štítině u Opavy v rodině vesnického koláře. Za první světové války přeběhl do ruského zajetí a přidal se ke vznikajícím československým legiím. Z Ruska byla jeho jednotka přesunuta do Francie, kde absolvoval boje na alsaské frontě. Byl několikrát vyznamenán a do Československa se vrátil v hodnosti poručíka. Nasazen byl proti polské armádě v bojích o Těšínsko i na slovenské frontě. Později již v hodnosti kapitána absolvoval jako jeden ze tří československých důstojníků Vysokou školu vojenskou v Paříži. V letech 1932 - 1937 působil jako vojenský atašé v Bukurešti.

Po okupaci Československa uprchl do Francie, kde nabídl své služby Janu Masarykovi a stal se vojenským vyslancem pro Balkán. Zde pomáhal českoslov. a maďarským uprchlíkům z protektorátu.

Po podpisu sovětsko-československé vojenské dohody v roce 1941 se Píka stal atašé a velitelem mise Československé armády v Moskvě s úkolem vytvořit československé jednotky na území SSSR a zajištění zpravodajské spolupráci. Již v srpnu roku 1941 Eduarda Beneše varoval, že SSSR neusiluje o svobodné Československo, ale o diktaturu proletariátu, avšak Benešovu politiku tím nijak neovlivnil. Proti Píkovu působení v Moskvě protestovali mimo jiné zástupci KSČ Klement Gottwald a Václav Kopecký.

V květnu 1945 se H. Píka vrátil do Prahy, kde byl jmenován náměstkem náčelníka generálního štábu Československé armády. V tomto období byl oceněn i dvěma sovětskými vyznamenáními. Po únoru 1948 byl zatčen.

Roku 1991 udělil Heliodoru Píkovi prezident Václav Havel in memoriam Řád Milana Rastislava Štefánika za mimořádné zásluhy v boji za osvobození vlasti v době druhé světové války.

Zdroj: os-obroda.cz

 

general pika2

Additional information