jan-zizka

Před 590 lety ve vojenském ležení u Přibyslavi, které obléhala táborská vojska při společném tažení všech husitských vojsk na Moravu proti Albrechtovi Rakouskému, zemřel v kruhu nejbližších český husitský vojevůdce – správce polních obcí polem pracujících Jan Žižka z Trocnova a na Kalichu. Zemřel v kruhu vysokých českých šlechticů, včetně otce Jiřího z Poděbrad, pozdějšího českého krále. Zemřel v době, kdy se mu podařilo sjednotit všechny husitské obce v zemi (táborskou, orebskou, pražskou i pány pod obojí) a vedl je jako společný první mezi rovnými vojevůdce proti nepřátelům země české. Jeho smrtí se tato křehká koalice různých stavovských zájmů rozpadla opět do bratrovražedné občanské války.

Jeho úloha v celém husitství je dodnes nedoceněna. Bez lidí jako byl on, bychom se dnes neučili ani o Janu Husovi, protože by prostě husity čekalo to samé jako jiné „heretické“ sekty v historii. Nelze přijímat Husa, a odmítat Žižku jenom proto, že ve své době jako voják uplatňoval politiku ve své době běžnou – i v tomto stále platí „kdo začal“ a je historicky prokázáno, že s násilím a vražděním pro jinou víru a názory nezačali husité ani Táborité, ale katolíci, a husitské války nastaly jenom kvůli zpupnosti Římskokatolické církve a byli obrannou reakcí na tehdejší všemocnou církev.

Nebojme se někdo prostě hlásit k těm mužnějším hrdinům našich dějin, kteří na sebe vzali tu těžší a bolestivější část. Čest tomuto velkému muži, ve své době pevně na svém místě v historickém okamžiku českých, ale i světových dějin. Český národ – přesněji husité a Táborité – nejen prokoukl římskokatolickou církev, ale jako první národ v Evropě ji také dokázal porazit a jednou provždy historicky znemožnit její patent na neomylnost, a to v době, kdy měla absolutní moc nad životem a smrtí člověka v Evropě.

Jan Žižka se po celou dobu své aktivity neobohatil ani majetkem ani stavem, zůstal bratrem Jenem a svůj vojenský génius dal do služeb husitství, současně vždy sledoval zájmy Českého království jako celku a jeho jazyka. Ve své době díky moci, kterou vládl, mohl být králem. Neusiloval o to, což možná byla chyba.

zizka umira

 

Additional information

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich