Pamatnik Rohrich

Tak jako všude v pohraničí, tak i na Chodsku následovaly po štvavé řeči Hitlera dne 12. září 1938 řízené a koordinované útoky na československou státnost a na složky, které tuto státnost představovaly. Obce jako Nemanice, Lísková nebo Poběžovice byly silně poznamenány zhoubnou nacistickou a henleinovskou propagandou, a tak není divu, že většina českých občanů německé národnosti se hlásila k Henleinovi a jeho Sudetoněmecké straně (SdP).

Členové SdP v Poběžovicích zorganizovali společný poslech Hitlerova projevu a jeden člen okresního vedení Lang objížděl chodské pohraniční obce a burcoval místní české Němce k poslechu již výše zmíněného projevu. Na místní pile zastihl Lang syna továrníka F. Stoffela Roberta a dohodli se na tom, že Stoffelové zajistí několik aut, kterými místní henleinovci odjedou do Poběžovic. Lang též Stoffelemu zdůraznil, aby si s sebou vzali zbraně. Autodopravce Josef Paa a jeho bratr Karl obstarali jedno nákladní a jedno osobní auto a odjeli s nimi přes Mýtnici a Vranov do Poběžovic. Autodopravce Liegel s továrníkem Stoffelem odjeli osobními vozy přes Klenčí do Poběžovic, kde se všichni výtečníci setkali na náměstí. Poběžovické náměstí v té době bylo naplněno asi 2000 posluchači. Vyslechli projev, skandovali hesla, zpívali zakázané písně a po skončení se začali rozcházet do svých domovů. Ti z henleinovců nejhorlivější nastoupili zpátky do připravených automobilů a odjeli směrem na Nemanice.

Toho dne k večeru odjížděl z Domažlic do Lískové dozorce finanční stráže a člen družstva SOS Josef Röhrich. V malé obci Klenčí pod Čerchovem předjeli finančníka, který jel na motocyklu, dvě osobní auta, která směřovala směrem na Nemanice. Financ J. Röhrich si všiml toho, že osazenstvo automobilů svíralo mezi koleny zbraně, a tak přidal plyn a v mžiku je předjel. Za chvíli už vše sděloval veliteli družstva SOS v Lískové četnickému strážmistru Novotnému. Novotný okamžitě vyrozuměl stanici v Nemanicích a s dalšími příslušníky SOS vyrazili na křižovatku před obcí. Vpředu jedoucí henleinovský předvoj, místní učitel Kolweck, na znamení dozorce finanční stráže Horešovského zastavil, ale těžší to bylo se dvěma osobními auty a jejich osazenstvem. Finančníci už z dálky autům signalizovali, aby zastavili. Továrníkův syn Robert Stoffel nejdříve zpomalil, ale vzápětí přidal plyn a prohnal se kolem hlídky. Na druhý automobil, který řídil Liegel, světelné signály a mávání karabinami (puškami) zabralo. Po zastavení automobilu z něho vystoupili henleinovci J. Herbich, K. Maurer a již výše zmíněný J. Liegel. První dva využili nastalé situace a začali utíkat k Nemanicím. Tyto dva uprchlíky začali pronásledovat dva členové hlídky SOS Novotný a Engel. Za ujíždějícím automobilem se vydali dva finančníci Röhrich a Horešovský. Při pronásledování uprchlého Herbicha byl těžce zraněn do ruky a břicha finančník Engel, který se z posledních sil doplazil do Lískové, odkud byl dopraven do domažlické nemocnice. Automobil, který řídil továrníkův syn R. Stoffel, zatím dojel do Nemanic, kde se ho marně pokoušela zastavit místní četnická hlídka, která se skládala z praporčíka Kulovaného, štábního strážmistra Kalaše a strážmistra Prudkého, který naskočil na motocykl a společně s Röhrichem a Horešovským pronásledovali ujíždějící automobil. Stoffel se u Mýtnice setkal s bratry J. a K. Paa, kteří se do Nemanic vraceli druhou stranou. Zde zastavili a ozbrojení henleinovci začali vyskakovat z aut, ale v té samé době se na toto místo blížil financ Horešovský na motocyklu, který vzápětí motorku strhl do příkopu. Ve světle reflektoru spatřil seskakující muže se zbraněmi, jak postupují po obou stranách příkopu směrem k němu. Z této nelichotivé situace ho vysvobodila přijíždějící hlídka dvou členů SOS Röhricha a Prudkého. Röhrich s Prudkým křikli směrem k henleinovcům výzvy, aby dali ruce vzhůru a nestříleli, ale to už začaly práskat první výstřely. Naštěstí se v nastalé přestřelce nikomu z příslušníků SOS nic nestalo, ale jeden z henleinovců zasténal a padl k zemi. Po nějaké době zaslechl Horešovský řev z týlu od Nemanic. To rozvášněný dav posluchačů Hitlerova projevu se řítil k místu střelby. Tříčlenná bránicí se hlídka sosáků s obtížemi ustoupila na nemanickou četnickou stanici. Na místo střelby se vrátili v noci až poté, co do Nemanic dorazila první četa četnického pohotovostního oddílu z Domažlic. Pohotovostnímu oddílu velel vrchní strážmistr Pekelský. Na místě přestřelky zůstal jenom nákladní automobil a u jeho dvířek na straně řidiče ležel mrtvý autodopravce a řidič Josef Paa. Hned od ranních hodin se rozběhlo vyšetřování, kterého se i zúčastnil poslanec SdP z Horšovského Týna Stangl. Jeho arogance šla až tak daleko, že si chtěl vyžádat na vrchním strážmistru Pekelském a posléze i na soudní komisi informaci, zda příslušníci SOS, kteří použili zbraně, budou zatčeni a zbaveni služby. Nakonec dosáhl od okresního hejtmana Krmasty z Domažlic alespoň povolení, aby si mohl mrtvého Paa a místo činu vyfotografovat. Celý případ skončil pro henleinovce fiaskem, neboť provedená pitva zjistila, že mrtvý henleinovec J. Paa byl zasažen projektilem z měkkého olova a toto střelivo se v tehdejších československých ozbrojených složkách nevyskytovalo. Závěr celé přestřelky u Nemanic byl zcela zřejmý. Mrtvého autodopravce zastřelili při zmatečné střelbě jeho soukmenovci ve zbrani.

28. září v odpoledních hodinách pronikl oddíl ordnerů z Bavorska na české území a v obci Lískové u Černé Řeky přestříhal telefonní vedení. Na toto místo vyslalo velitelství čety SOS, které bylo umístěno v Caparticích, dva telefonní techniky a s nimi dozorce finanční stráže Josefa Berana. Při opravě poničeného vedení byla na montéry a finančníka zahájena palba asi 15 ordnerů, kteří stříleli od státní silnice Lísková-Klenčí. Pod silnou palbou se museli montéři a finančník odplížit do nedalekého lesa. Vyslaná hlídka, která se skládala z finančníků J. Röhricha a Jalovce a z vojínů Císara a Jůsky, vpadla ordnerům do zad a zahájila na ně palbu. Strhla se prudká přestřelka, při které byl jeden z ordnerů zraněn a zbytek byl zahnán za státní hranici. Na místě přestřelky našli příslušníci SOS mrtvého kamaráda J. Röhricha, který byl zasažen jednou střelou do oka a druhou do krku. Pomník, který dnes stojí na místě, kde došlo k tvrdému boji mezi příslušníky SOS a ordnery, připomíná tuto tragickou událost.

Byl to právě člen finanční stáže J. Röhrich, který si jako první všiml toho, že nemaničtí henleinovci převážejí v automobilech zbraně, a tím pádem něco chystají. Včas zalarmoval své kolegy a tak zabránil henleinovcům cokoli podniknout. A též jako jediný z členů družstva SOS Lísková padl při obranných střetech s teroristickými ordnery.

Obrazová příloha:

Pamatnik Rohrich
Pamatnik Rohrich detail
Dnešní stav památníku zastřeleného finančníka J. Röhricha v hraniční obci Lísková.

SOS Domazlice
Štáb praporu SOS Domažlice v lesích u Folmavy. V popředí stojí velitel praporu SOS Domažlice Herkloc.

mrtvy autodopravce
Na unikátní fotografii je zachycen mrtvý autodopravce J. Paa po přestřelce u Nemanic.

{backbutton}

Additional information