Karel IV

29. 11. 1378 zemřel tzv. „Otec vlasti", římskoněmecký císař a český král Karel IV. Obecně je tento český král a německý císař považován za nejúspěšnějšího panovníka. Je to opět jeden historický klam. Je tak chápán jenom proto, že během své vlády silně podporoval římskokatolickou církev a stavěl ji všude možně katedrály a stavby, aby si, jak se říká, udělal zásluhy v jejich „nebi". Současně tím přivedl královskou pokladnu na mizinu, a díky tomu mladý Václav IV., jeho syn, převzal království s dluhy a bez peněz. Ten vládl na českém trůně 42 let a dal do pořádku státní finance, a naopak s církví stále bojoval o moc ve státě. Proto také v závěru své vlády i toleroval do určité míry husity, a nakonec dal neoficiálně Janu Žižkovi povolení, že jestli ví, jak napravit slávu Českého království, jehož nejlepší lidé jsou upalováni v cizině jako kacíři, tak má jeho požehnání. Jak víme, Jan Žižka se toho zhostil, a zajistil tak přežití husitů na prvních 5 let.

Využívá se pak kontrastů typu: vláda Karla IV., kdy byl „mír", Čech byl německým císařem a stavěli se „památky", versus vláda Václava IV., kdy mladého krále bez peněz sesadili s římského trůnu a jehož odpor proti Římu a papeži nakonec skončil českým odporem „proti všem" a současně vlastní občanskou válkou zničující pro zemi. Současně nelze tyto etapy hodnotit samostatně – tvoří jeden celek kontinua. Jinými slovy Karel IV. nebyl zase tak prozíravý panovník, jak máme zažito. Český reformátor Jan Milíč z Kroměříže jej otevřeně na veřejnosti při svém kázání označil za Antikrista!

Jeho sňatková politika ale spustila i Husův odpor proti církvi. Česká princezna Anna, dcera Karla IV., byla provdána za anglického krále Richarda II. – díky tomu došlo ke kontaktu studentů Pražské univerzity a Oxfordu, a tak se do Čech dostaly spisy anglického reformátora Jana Wiklefa. Příčiny a příchod husitství se formovaly už za vlády Karla IV. a zcela jasně k tomu vše spělo, zejména když Václav IV. se dvakrát oženil s Němkami (bavorské princezny), místo aby si vzal Češku. Neměl syna a bylo jasné, že skončí na trůnu jeho bratr, německý král Zikmund, který ale dvakrát zajal krále Václava IV. a vtrhnul do Čech, které plenil – proto byl nepřijatelný pro velkou část našeho národa, včetně šlechty.

Additional information