Předchozí papež Ratzinger, který musel pro „slabost“ odstoupit, byl znám svým odsuzováním ateismu. Aktuální papež František I. během jedné mše prohlásil, cituji: "Ateisté nejsou lidé druhého řádu a je třeba k nim přistupovat jako k dobrým lidem. Také ateisté, pokud konají dobro, mohou být spaseni stejně jako věřící křesťané.“ Toto „neopatrné“ papežovo „přeřeknutí“ následně Vatikán upravil na „pravou míru“ ve jménu své dogmatiky. Kdo nevstoupí nebo nesetrvá v řadách římskokatolické církve, nemůže dosáhnout spásy. To je oficiální stanovisko nebezpečné náboženské sekty římského kultu, která se kryje křesťanstvím. [...]

bitvaDne 4. 11. 1419 došlo k první bitvě husitských válek - bitvě u Živohoště, nedaleko Nového Knína (kde máme mimo jiné chatu). Je to málo známo, obecně se traduje, že první bitvou byla známá bitva u Sudoměře. Jihočeští ze Sezimova ústí a západočeští poutníci (domažličtí, klatovští a sušičtí) - husité se vydali na celozemský husitský sněm do Prahy svolaný na den přenesení ostatků sv. Ludmily, 10. 11. [...]

Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou

V této vážné chvíli, kdy Hohenzollernové nabízejí mír, aby zabránili roztrháni Rakouska-Uherska a Turecka, a kdy Habsburkové slibuji federalizaci říše a autonomii neuspokojeným národnostem vydaným jejich panováni, my, Československá národní rada, uznaná vládami spojeneckými a americkou za Prozatímní vládu československého státu a národa, v úplné shodě s prohlášením českých poslanců, učiněným v Praze 6. ledna 1918, a uvědomujíce si, že federalizace a tím spíše autonomie pod vládou habsburské dynastie nic neznamenají, tímto činíme a vyhlašujeme toto své Prohlášeni nezávislosti. [...]

jan-zizkaDne 11. 10. 1424 u Přibyslavi zemřel Jan Žižka z Trocnova, později z Kalicha, největší vojevůdce v českých národních dějinách. Před rokem 1989 měl dokonce 11. října svátek Jan. To bylo pak v rámci odnárodňovacího procesu zrušeno, aby Češi nebyli tak bujní. Jana Žižku lze přirovnat ke “krizovému manažerovi", kterého husitská revoluce vynesla do popředí z nutnosti obrany jak své víry, tak národa a českého státu jako takového. [...]

Operace Dunaj2Znát své národní dějiny nám pomáhá správně se orientovat i v současném dění společenském a dává nám podněty ke kritickému hodnocení dění společnosti. To je důležité pro zdravý společenský vývoj v našem státě. Zejména naše novodobé dějiny by měla znát především mládež, aby byla poučena pro své budoucí volby v reakci na společenské dění, které život přináší. Nepoučení se z historie, nebo naopak přijímání pokroucených pohledů na naše národní dějiny je pro budoucnost státu i národa zhoubné. [...]

Additional information