eskoslovenska 1939 cs SVG

Je tomu teprve 80 let od okamžiku, kdy náš západní soused, tehdy nacistická Třetí říše, za tichého souhlasu západních velmocí Francie a Británie vojensky obsadil zbylé české a moravské země a učinil z nich tzv. Protektorát. Události Mnichova 1938, uloupení čs. pohraničí našimi tehdejšími sousedy Německem, Maďarskem a Polskem (viz mapka výše) s požehnáním evropské čtyřky (Německo, Itálie, Británie, Francie), vyhlášení samostatného Německu podřízeného Slovenského státu s fašisticko-klerikální vládou v čele a následná okupace 15. března 1939 zbytku znásilněných zemí dřívější Koruny České je jednou “spojitou nádobou” a jedním válečným tažením hitlerovského Německa proti Československu a skutečným počátkem druhé světové války v Evropě...

okupace

Československá zpravodajská služba získala spolehlivé informace, že Německo se připravuje k vojenské okupaci českých zemí. Poskytla jí je jednak francouzská zpravodajská služba, jednak její vlastní agent A-54, který 10. 3. 1939 přicestoval do Prahy, aby uvědomil své řídící orgány, že 15. března zahájí německé vojsko obsazování Čech a Moravy. Německý atašé v Praze Möricke zajišťuje letecký výsadek, který má ještě před vstupem okupačních jednotek obsadit hlavní štáb. Agent se bál, aby se parašutisté nezmocnili kartoték československých agentů, což by vedlo k jeho odhalení...

oblka

 Vydání knihy ke 100. letům samostatné státnosti

Před 100 lety došlo k významné události našich novodobých dějin a to jak Čechů, tak Slováků. Národně osvobozenecké úsilí mnoha Čechů i Slováků vedlo k obnovení samostatného státu v hranicích historické koruny České s připojením území Slovenska a Podkarpatské Rusi se státotvorným národem “československým”. Dnes si možná nedokážeme úplně představit, co to pro tehdejší lidi znamenalo. Pro Čechy obnovení samostatnosti takřka po 300 letech, kterou jako národ ztratili po bitvě na Bílé hoře (1620) a od té doby museli čelit germanizačním tlakům a pro Slováky jejich první vlastní správu věcí veřejných v historii vůbec s možností dojít až k dnešnímu samostatnému státu. 

Jan Zizka z Kalicha

Na dnešní den připadá výročí smrti jedné z výrazných postav našich dějin, která má i své světové jedinečné postavení. V tento den byla za minulého režimu uváděna v kalendáři a připomínali jsme si její svátek. Proč pak toto jméno zmizelo z kalendáře a dnes tam je svátek “Andrej”, nevím. Že by měl nějaký špatný kádrový posudek jenom proto, že minulému režimu “nevadil”? Já osobně bych radši Jana Žižku než Andreje.

Sudety obalka

Vážení čtenáři,

v tomto čase si připomínáme výročí zabrání pohraničí naší 1. republiky. Je tomu právě 80 let. 

Při této příležitosti bychom Vám rádi poskytli slevu na knihu autora K. Richtera, rodáka ze Sudet a současně vojenského historika, který popisuje události tehdejší doby i mezinárodní situaci Československa v tomto složitém období.

 Sleva 30 % na tento titul platí do konce října.

Knihu je možno objednat zde.

Additional information

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ Mark Twain