Vecerni Slovo

Dne 30. 9. 1938 československá vláda přijala mnichovský diktát. Důsledkem této dohody přišlo Československo o svá historická pohraniční území na hranicích s Německem, které náležely zemím Koruny české od středověku. Docházelo k pronásledování německých antifašistů a Židů a k vyhánění Čechů, přičemž těm, kteří v pohraničí zůstali, odebrali Němci národnostní a některá občanská práva. [...]

Dne 25. 9. 2013 se na serveru Centrum.cz objevil článek Jan Urban: Mýtus o mnichovské zradě spojenců je lží .

Je až překvapující, jakých chyb v prezentovaných úvahách se jeho autor dopouští. Otázkou je, zda se jedná o záměr, či o pouhou autorovu neznalost celkového předchozího vývoje i kontextu politického postavení České republiky na tehdejší politické scéně. Autor mimo jiné uvádí: „Západní vlády totiž mohly zradit Československo, ale jenom československý prezident, vláda a parlament mohli zradit, a zradili, vlast a demokracii .“ [...]

mobilizace 1938

Nástup nacistů k moci v Německu v roce 1933, ve spojení s neúspěchem jednání na odzbrojovací konferenci v Ženevě v témže roce, představoval zásadní kvalitativní přelom v zahraničně-politickém postavení Československa. Rostoucí napětí druhé poloviny 30. let nakonec vyvrcholilo v roce 1938, kdy vzrůstající agresivita sousedního Německa vedla nejprve k přijetí mimořádných opatření v době 20. května do 22. června a nakonec k vyhlášení všeobecné mobilizace 23. září 1938. [...]

jeronym prazsky

Dne 19. 9. 1398, Jeroným Pražský se stal bakalářem svobodných učení Pražské univerzity. Jeho učitelem a přítelem byl Mistr Jan Hus. Společně hrávali šachy. Pak působil na Oxfordu (zde se seznámil se spisy Wiklefa, které přivezl Husovi), pro hlásání bludů byl vyhnán. Potom působil na Sorboně, odtud byl opět pro „bludy" vyhnán. Nakonec působil v Kolíně nad Rýnem a Heiderbergu. [...]

demonstrace 12-9-1938

Hitlerova řeč, pronesená na závěr sjezdu NSDAP v Norimberku, se stává v Sudetech rozbuškou masových nepokojů. Ty na mnoha místech ústí v ozbrojené střety s československými bezpečnostními silami. Hitler v projevu mimo jiné prohlásil:

„Mluvím o Československu! Poměry v tomto státě jsou, jak je všeobecně známo, nesnesitelné. Politicky bylo dnes půl osma milionů lidí ve jménu práva sebeurčení nějakého pana Wilsona okradeno o jakékoliv sebeurčení a sebeurčovací právo. [...]

Additional information