Při příležitosti 582. výročí byl zprovozněn nový web Bitva u Domažlic společnosti pro výstavbu památníku k této události.

Bitvaudomazlic web

Odpověď na otázku proč památník vůbec vybudovat je jednoduchá - splatit tak mnohasetletý dluh této historicky zcela výjimečné události, která významně ovlivnila chod nejen našich, ale i evropských dějin. Je to snaha vrátit tomuto místu, které jsme léta míjeli s přezíravým nezájmem a lhostejností, vážnost a důstojnost, která mu právem patří. [...]

Níže uvedené články jsou uveřejněny na webových stránkách www.holokaust.cz a pojednávají o historii a současné podobě revizionismu, jakožto směru, který ve svých počátcích měl ryze vědecký a seriozní ráz a z kterého se odstupem času stal nástroj propagandy, jehož cílem je systematické úsilí o změnu a revizi dějin, a to tak zásadním způsobem, že dochází nejen k jejich překrucování, ale i k popírání historicky doložitelných událostí. Typickou ukázkou takového počínání je revizionismus 2. světové války zahrnující, mimo jiné: bagatelizaci německé viny za rozpoutání druhé světové války, zlehčování německých válečných zločinů jakožto i kladení rovnítka mezi příslušníky národů, kteří se stali oběťmi války, [...]

Zevní klima světa nám ukazuje stav člověka – stav jeho nitra, jeho skutečný duchovní a duševní stav. V současné době můžeme pozorovat jevy jako například doslova epidemické rozšíření všech možných různých kasin a heren. Když jsme byli v létě v Domažlicích a projížděli západní pohraničí, tak mi to chvilkama přišlo jako v nějakém „Las Vegas“. Jedno kasino za druhým, samozřejmě doplněno komplementárními službami jako jsou noční podniky, striptýzové bary, no zkrátka obyčejná prostituce v různých svých odstínech. [...]

Základ k odsunu tzv. sudetských Němců položil Neville Chamberlain. Chamberlain navrhl, aby po válce byly odsunuty do Německa německé menšiny z Československa a Polska, aby se vyřešil tento problém jednou pro vždy, tak jak se stalo mezi Řeckem a Tureckem. Anglická konzervativní strana přijala tuto myšlenku a provedla ji. Britská vláda přesvědčila USA a SSSR o výhodách tohoto řešení a výsledkem byl Protokol Postupimské Konference z 2. srpna 1945. Odsun byl proveden na jeho základě. [...]

hus1Pan P. Hájek, bývalý kancléř prezidenta Klause, se ve své knize Smrt v sametu zmiňuje mimo jiné o původu hesla „Pravda vítězí“ a zpochybňuje svým výkladem jeho vznik a význam pro náš národ i státnost. Samozřejmě vychází ze svého stanoviska pravověrného katolicismu – snad přesněji dogmatického katolicismu. Proto také vychází ze základního nepochopení samotných významů tohoto hesla a jeho skutečného původu, neboť nezná skutečný vnitřní duchovní smysl – logos těchto duchovních hesel a jejich skutečného vlivu v našich národních dějinách. [...]

Additional information