Dne 28. 9. 2013 byl v Aši za přítomnosti představitelů města (starosty a místostarosty), předsedy Ašského domovského spolku a veřejnosti znovu odhalen pomník F. L. Jahna. Pomník v roce 1909 nechal postavit Ašský tělovýchovný spolek ke svému 60. výročí své existence. Po osvobození v roce 1945 byla busta, a dodejme, že oprávněně, stržena. V roce 2009, ke stému výročí jeho vzniku, nechalo město Aš okolí pomníku upravit a 28. 9. 2013 byla busta znovu instalována. F. L. Jahn byl zakladatel německého turnerského hnutí. Turnerstvo byla německá celoříšská tělovýchovná organizace. [...]

Milenci SS smrtiOd přátel se ke mně dostala kniha vydaná v roce 1945 od autorky Jarmily Svaté s názvem Milenci SS smrti, s podtitulem Podle vyprávění Václava Václavíka, přeživšího vězně číslo 28907 německého vyhlazovacího koncentračního tábora Mauthausen. Vydalo v roce 1945 nakladatelství Svoboda na základě svědecké výpovědi vězně, který přežil tento vyhlazovací tábor. Nečetl jsem snad více naturalisticky zachycený obraz inferna této vyhlazovací nacistické mašinérie se svými sadistickými psychotickými projevy, kterým tato atmosféra umožnila se projevit. [...]

Pomnik J S Koziny na Hradku1Jan Sladký, zvaný Kozina byl legendární vůdce chodského povstá­ní na konci 17. století. Kozina symbolizuje odpor českého lidu proti německému útlaku v tzv. době temna po bitvě na Bílé hoře. Chodové jsou obyvatelé 11 vesnic v okolí Domažlic. Jejich povinností bylo hlídat hraniční lesy, a v případě bojů chrá­nit české země před vpádem nepřátel přes Šumavu. Zároveň střežili dvě důležité obchodní stezky z Bavor do Čech. Tyto hraniční povinnosti přinášely Chodům jistá práva. [...]

pamatnik EBBenešův palouček je první český památník, který byl na území Ašska postaven. Byl postaven v roce 1947. Nechal ho postavit 1. ašský národní výbor, který chtěl tímto vzdát čest tehdy současnému prezidentovi E. Benešovi a snad z vděčnosti za to, že zde mnoho českých rodin našlo nový domov. Osídlenci po 2. světové válce na Ašsku byli také tzv. reemigranti, které E. Beneš z ciziny volal domů, aby zabydleli české pohraničí, po odsunu většiny německy mluvícího obyvatelstva. [...]

bitva-na-bile-hore

K dnešnímu výročí jedné z našich národních proher: Tehdy velitelé stavovského vojska zvažovali, zda povolat lid do zbraně. Nakonec vyhrála obava, že by to dopadlo jako za husitských válek, kdy pak bylo zase obtížné ozbrojený lid odzbrojit, a skončilo to Lipanama. V této době bojovali v podstatě armády najatých profesionálů - žoldáků. Stejné to bylo v případě českého stavovského vojska, tedy ve vojsku nemohl sloužit obyčejný lid. [...]

Additional information