Ještě před březnovým seminářem ve Zlenicích jsem navštívil v Broumově u Chodové Plané památník zastřeleného hraničáře ze září roku 1938. Josef Minář byl 27. 9. 1938 ve věku 30 let při obraně úřadu finanční stráže v Broumově postřelen a následně ubit. 76 příslušníků finanční stráže, 84 celníků a 187 vojenských záložníků z praporu SOS Stříbro obsadilo v květnu 1938 úsek státních hranic od Broumova až po rozlehlý obvod oddělení FS Rozvadov. Dlouhé týdny vyčerpávající pohotovosti vyústily 12. září 1938 v henleinovský pokus o puč. Broumov však henleinovci přepadli až v ranních hodinách 27. 9. 1938. [...]

TGM CZ

Připomínat jenom životopis TGM dnes nestačí. Co je ale zásadní, není jenom připomínání života TGM, ale opakované seznamování s názory a idejemi TGM a jejich studium pro dnešní dobu. To je to, v čem pokulháváme a co se nám nedaří. Mnoho politiků má při různých výročích plné řeči odkazu TGM, ale soudě podle jejich vlastního jednání, o TGM a jeho pohledu na svět ví málokdo.[...]

Jan Zizka

Tento rok si připomínáme kulaté výročí 590 let (11. 10. 1424) od smrti českého vlastence, milce a dvořana českého krále Václava IV., vítězného bojovníka od Grunwaldu proti řádu německých rytířů, božího bojovníka a významného husitského vojevůdce Jana Žižky z Trocnova, později z Kalicha. Zřejmě z toho důvodu se objevují opět klasické dehonestující pojednání katolických ideologů, kteří mediální prostor špiní svými útoky na české národní dějiny a jejich historické osobnosti. [...]

Do kostelů prý se zase vrátí latina, vláda restituční církve slibně začíná.

Ateisté ostrouhají, Františkovi dík, monopol na pánaboha má jen katolík.

[...]

Heliodor pikaDne 26. 1. 1949 začal v Československu první politický proces, a to s generálem Heliodorem Píkou, českým vlastencem, legionářem, bojovníkem proti nacistům, který skončil po vykonstruovaném procesu justiční vraždou. Vše bylo na objednávku moskevské NKVD a Stalina. V roce 1968 byl rehabilitován. Takto se politický komunistický režim nastolený pro únoru 48 ve spojení s moskevským vedením odvděčil českým vlastencům, bojovníkům za svobodu proti nacistům. [...]

Additional information