poprava ceskych panu30. listopadu bylo výročí, připomínající zavraždění 27 českých představitelů odboje proti katolicismu a Habsburkům, které tato nová okupační moc popravila po prohrané bitvě na Bílé hoře, přesně 21. června 1621. Šlo o klasický akt zastrašení, podobně jako to dělali němečtí nacisté. Všech 27 českých pánů byli vesměs husité-kališníci, vyjma jediného, tedy šlo jistě o náboženský rasismus a vraždu. [...]

Karel IV

29. 11. 1378 zemřel tzv. „Otec vlasti", římskoněmecký císař a český král Karel IV. Obecně je tento český král a německý císař považován za nejúspěšnějšího panovníka. Je to opět jeden historický klam. Je tak chápán jenom proto, že během své vlády silně podporoval římskokatolickou církev a stavěl ji všude možně katedrály a stavby, aby si, jak se říká, udělal zásluhy v jejich „nebi". Současně tím přivedl královskou pokladnu na mizinu, a díky tomu mladý Václav IV., jeho syn, převzal království s dluhy a bez peněz.  [...]

Valecny denik AB

Český národ nezavdal příčiny k vypuknutí první světové války. Nicméně byl nucen se jí zúčastnit měrou nemalou. Jejím výsledkem byl mj. vznik Republiky Československé. Po bezmála třech stech letech od porážky českých stavů na Bílé hoře v roce 1620 jsme se zásluhou politického úsilí T. G. Masaryka, Edvarda Beneše a M. R. Štefánika i díky československým legiím dočkali vytoužené samostatnosti. Velká válka, jak je rovněž označována, byla pro nás vítěznou, vykoupenou krví našich vojáků. [...]

jan opletalPo mnichovském diktátu 29.-30. září 1938 jsme byli nuceni se podrobit diktátu čtyř evropských velmocí, včetně našich bývalých dvou spojenců. Podstoupili jsme nacistickému Německu naše pohraničí s německou menšinou, současně jsme ztratili 1/3 území a 40 % průmyslu, a na 250 000 Čechů ztratilo své domovy a bylo vyhnáno sudetoněmeckým terorem do vnitrozemí. Prezident Edvard Beneš byl nucen odejít do exilu, místo něj byl zvolen Emil Hácha a s ním zcela jiný kurz zbytku „vykleštěné“ republiky, [...]

Pamatnik RohrichTak jako všude v pohraničí, tak i na Chodsku následovaly po štvavé řeči Hitlera dne 12. září 1938 řízené a koordinované útoky na československou státnost a na složky, které tuto státnost představovaly. Obce jako Nemanice, Lísková nebo Poběžovice byly silně poznamenány zhoubnou nacistickou a henleinovskou propagandou, a tak není divu, že většina českých občanů německé národnosti se hlásila k Henleinovi a jeho Sudetoněmecké straně (SdP). [...]

Additional information