Kubis Gabcik Valcik

Atentát na Heydricha byla diverzní operace československých výsadkářů za druhé světové války, během které byl proveden atentát na zastupujícího říšského protektora a šéfa RSHA Reinharda Heydricha. Atentát byl proveden 27. května 1942 v Praze-Libni dvojicí československých výsadkářů Jozefem Gabčíkem a Janem Kubišem, kteří byli pro tento úkol speciálně vycvičeni ve Velké Británii. Později byl k akci také přizván Josef Valčík, kvůli nepřehlednosti zatáčky, kde Kubiš s Gabčíkem provedli atentát. [...]

Korunovace MTDne 12. května 1743 byla korunovaná v Praze na českou královnu Marie Terezie, jediná žena na českém královském trůnu. Předcházely tomu dramatické chvíle, kdy se za účasti řady evropských států vedla o dědictví "rakouského domu" a o stolec římskoněmeckého císaře válka, jež zasáhla - po téměř jednom století míru - i české země. České společnost tehdy byla postavena před obtížnou zkoušku, [...]

Od 12. května funkcionáři Henleinovy strany pravidelně sledovali vysílání říšskoněmeckého rozhlasu. Jakmile by zaslechli heslo Amtsverwalter, vyhlásí bojovou pohotovost. Měl to být povel k zahájení sabotáží, destrukcí na železnicích, ničení komunikací a mostů, k útokům na pohraniční stanice a československé ozbrojené hlídky. 15. května bylo heslo skutečně zachyceno a 19. května došly první závažné zprávy o přesunech nacistické armády k československé hranici nejen od naší rozvědky, ale i od velitelů jednotek v pohraničí. Na základě těchto závažných informací se 20. května večer schází československá vláda. Krátce po desáté hodině večer obdržela velitelství divizí telegram s textem: Proveďte Zborov-25! Znamenalo to vyhlášení ostrahy hranic, povolání jednoho ročníku záložníků a aktivování Stráže obrany státu (SOS). [...]

Ještě před březnovým seminářem ve Zlenicích jsem navštívil v Broumově u Chodové Plané památník zastřeleného hraničáře ze září roku 1938. Josef Minář byl 27. 9. 1938 ve věku 30 let při obraně úřadu finanční stráže v Broumově postřelen a následně ubit. 76 příslušníků finanční stráže, 84 celníků a 187 vojenských záložníků z praporu SOS Stříbro obsadilo v květnu 1938 úsek státních hranic od Broumova až po rozlehlý obvod oddělení FS Rozvadov. Dlouhé týdny vyčerpávající pohotovosti vyústily 12. září 1938 v henleinovský pokus o puč. Broumov však henleinovci přepadli až v ranních hodinách 27. 9. 1938. [...]

TGM CZ

Připomínat jenom životopis TGM dnes nestačí. Co je ale zásadní, není jenom připomínání života TGM, ale opakované seznamování s názory a idejemi TGM a jejich studium pro dnešní dobu. To je to, v čem pokulháváme a co se nám nedaří. Mnoho politiků má při různých výročích plné řeči odkazu TGM, ale soudě podle jejich vlastního jednání, o TGM a jeho pohledu na svět ví málokdo.[...]

Additional information

„Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“ Mark Twain