Operation Barbarossa22. 6. 1941 přepadlo nacistické Německo se svými satelity a dobrovolnými sbory SS z mnoha států Evropy tehdejší SSSR. Pro národy a obyčejné lidi SSSR nastala, jak oni sami zvou, Velká vlastenecká válka. A pamatujme, že lidské dějiny nejsou jenom o státnících, velitelích a uměle vytvořených ideologiích, ale o běžných lidech. Dnes se vše zabaluje do propagandy, že šlo o soupeření dvou ideologií: fašismu a komunismu – což je jednou z moderních demagogií, aby se zastřely tendence, které trvají i dnes. [...]

Heliodor pikaPřesně před 65 lety byl zavražděn vlastenec, legionář a protinacistický odbojář - generál HELIODOR PÍKA.

Kam že zmizela poctivost a odvaha? Kam zmizelo naše »credo« – zděděné od mistra Jana Husa a T. G. Masaryka – které jsme tak hrdě sobě i světu připomínali? Pravda! Je to soumrak národního svědomí, nebo už temno svobody lidských práv? Ne, nemohu uvěřit, neboť génius národa je věčný, přetrvá bouři a nedá zahynouti!" Heliodor Píka (z dopisu na rozloučenou) [...]

Jeronym Prazsky v Kostnici9. června 1411, pražský mistr Jeroným Pražský veřejně spálil odpustkové listy římskokatolického papeže Jana XXIII. Češi byli prvním národem v Evropě, kteří otevřeně vystoupili proti odpustkům a zpochybnili jejich legitimitu z pohledu duchovního i teologického. Jenom připomínám, že mistr Jeroným pražský byl v roce 1416 upálen na stejném místě jako mistr Jan Hus poté, co jej zajali němečtí páni při útěku z Kostnice. [...]

Pomnik detskych obeti valky1

Jak by vypadala genocida Čechů, kdyby Němci vyhráli válku, si můžeme představit podle toho, co se stalo v Lidicích. Proto je nutné tuto událost našim mladším generacím připomínat. Zničení Lidic bylo mstou za odstranění R. Heydricha československými vojáky, i když již bylo známo, že nikdo z vesnice s tím neměl nic společného! Heydrichovou pravou rukou byl sudetský Němec K. H. Frank, původně nepříliš úspěšný knihkupec z Karlových varů. [...]

Malesov-pamatnikPřed 590 lety se odehrála nedaleko Kutné hory bratrovražedná bitva mezi husity nového (po rozchodu Jana Žižky z Trocnova s Táborem) Žižkova východočeského svazu a spojenými vojsky tzv. svatohavelské koalice tvořené Pražany a vojskem katolických pánů. Co se týká ztrát, šlo o jedno z nejkrvavějších střetnutí celých husitských válek. V roce 1423 táborský hejtman Jan Žižka opanoval Hradec králové a společně s Jaroměří, Dvorem Královým a Čáslaví tak získal pevnou základnu pro své nové orebské bratrstvo husitů po svém rozchodu s Táborem a jeho duchovní správou. [...]

Additional information