CesiPočet stran: 216, vazba: vázaná, cena: 250 Kč

Kniha ukazuje na souvislost mezi původem, dějinami a národní povahou, a na cestu, kterou jít do budoucnosti. Obsahuje nově objevená fakta a překvapující závěry.

Autorka se narodila v Praze, ale velkou část svého života prožila v Anglii. To ji umožnilo se na Čechy dívat s odstupem a lépe tak ocenit české kvality, než by to bylo možné jen v domácím prostředí. [...]

5414292-alexandr-beerJá brigádní generál Alexander Beer, veterán II. světové války, který po boku generála Svobody bojoval za svobodu národů proti fašismu u Sokolova, Kyjeva, Buzovky, Žaškova, v tankové bitvě u Kurska a v těžkých podmínkách v Dukelském průsmyku, osvobozoval Ostravu a na tanku dojel až do Prahy, nositel Řádu Bílého lva a řady dalších vyznamenání, vyzývám Karla Schwarzenberga k odstoupení z kandidatury na post prezidenta České republiky. [...]

Dnes často zástupci sudetoněmeckých landsmanšaftů (SDL) a jejich posluhovači u nás tvrdí, že česko-německé vztahy byly vždy přátelské a že toto přátelské soužití bylo přerušeno až během druhé světové války a zejména po odsunu německého obyvatelstva z ČSR. Snaží se tím vytvářet iluze, že právě poválečný odsun byl tím aktem, který přátelské vztahy Němců a Čechů poškodil. Sleduje se tím samozřejmě snaha označit poválečný odsun té části německého obyvatelstva, která se podílela na vlastizradě – rozbití demokratické ČSR a následné represi českého obyvatelstva v protektorátu, kde 60 % veškerého potlačovatelského aparátu gestapa byli právě „čeští“ Němci, za nelegitimní a bezprávní křivdu. [...]

134870Události v severočeském Hrobu a ve východočeském Broumově na přelomu let 1617 a 1618 bývají ve školních učebnicích tradičně vykládány jako pověstná poslední kapka trpělivosti českých evangelických stavů při náboženském útlaku ze strany katolíků a jako podnět k zahájení povstání proti Habsburkům. V prvním z uvedených měst nechal pražský arcibiskup Jan Lohelius svým poddaným zbořit nedávno dostavěný evangelický kostel, [...]

komenskyDnes si připomínáme smrt Jana Ámose Komenského (15. 11. 1670). J. A. Komenský byl velký duch, mystik jednoty bratrské a pravé křesťanské spirituality, navíc s velmi rozvinutým darem duchovní vhled přenést do praktické roviny. Byl na svou tehdejší společnost příliš „napřed", neboť jeho myšlenky jsou nadčasové, jako všech mystiků. Za svůj život přišel o dvě manželky, děti, v Lešnu v Polsku mu shořela jeho takřka 20letá práce, nakonec skončil ve vyhnanství v Nizozemí, jako jedné z posledních protestantských zemí tehdejší doby. [...]

Additional information