Dnes často zástupci sudetoněmeckých landsmanšaftů (SDL) a jejich posluhovači u nás tvrdí, že česko-německé vztahy byly vždy přátelské a že toto přátelské soužití bylo přerušeno až během druhé světové války a zejména po odsunu německého obyvatelstva z ČSR. Snaží se tím vytvářet iluze, že právě poválečný odsun byl tím aktem, který přátelské vztahy Němců a Čechů poškodil. Sleduje se tím samozřejmě snaha označit poválečný odsun té části německého obyvatelstva, která se podílela na vlastizradě – rozbití demokratické ČSR a následné represi českého obyvatelstva v protektorátu, kde 60 % veškerého potlačovatelského aparátu gestapa byli právě „čeští“ Němci, za nelegitimní a bezprávní křivdu. [...]

134870Události v severočeském Hrobu a ve východočeském Broumově na přelomu let 1617 a 1618 bývají ve školních učebnicích tradičně vykládány jako pověstná poslední kapka trpělivosti českých evangelických stavů při náboženském útlaku ze strany katolíků a jako podnět k zahájení povstání proti Habsburkům. V prvním z uvedených měst nechal pražský arcibiskup Jan Lohelius svým poddaným zbořit nedávno dostavěný evangelický kostel, [...]

komenskyDnes si připomínáme smrt Jana Ámose Komenského (15. 11. 1670). J. A. Komenský byl velký duch, mystik jednoty bratrské a pravé křesťanské spirituality, navíc s velmi rozvinutým darem duchovní vhled přenést do praktické roviny. Byl na svou tehdejší společnost příliš „napřed", neboť jeho myšlenky jsou nadčasové, jako všech mystiků. Za svůj život přišel o dvě manželky, děti, v Lešnu v Polsku mu shořela jeho takřka 20letá práce, nakonec skončil ve vyhnanství v Nizozemí, jako jedné z posledních protestantských zemí tehdejší doby. [...]

Dejiny prvni republikyVěra Olivová: Dějiny první republiky

Ve své přehledné práci věnované dějinám tzv. první republiky se Věra Olivová věnuje zejména českým politickým dějinám. V deseti kapitolách sleduje vnitřní vývoj i mezinárodněpolitické vazby československého státu od jeho vzniku v říjnu 1918, přes 20. léta a bouřlivou hospodářskou krizi, až k velké politické krizi v druhé polovině 30. let. Velkou pozornost věnuje rozboru kritického roku 1938. Svoji práci zakončuje popisem epizodické tzv. druhé republiky na přelomu let 1938 a 1939. [...]

bitva bila horaPřesně na den, kdy si připomínáme porážku českých stavů 8. listopadu roku 1620 v bitvě na Bílé hoře, která rozhodujícím způsobem ovlivnila na takřka 300 let naší národní samostatnost a zbavila země koruny české státní svrchovanosti, parlament schválil tzv. „církevní restituce“, ačkoliv je známo, že až 90 % občanů s tímto nesouhlasí a v případě referenda by restituce jistě nebyly schváleny. To je také jeden z pravých důvodů, proč dosud není v českém zákoně zákon o referendu, byť je ukotven v ústavě. [...]

Additional information

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich