HZTo, že svoboda není samozřejmostí, ale je nutno ji chránit, bránit a vážit si jí, dokazuje i současnost. Boj za národní svobodu si vyžádal mnoho životů vlastenců a nebyla nám rozhodně darována, ale musela být doslova a do písmene vybojována. To si mnozí, zejména mladí, dnes plně neuvědomují. Chápou současný stav svobody jako něco samozřejmého, něco neměnného, nebo dokonce jako něco přežitého. Opak je pravdou, jak dokazují četné kauzy týkající se nejrůznějších provokujících snah ze strany potomků odsunutých Němců z ČSR a jejich organizací – tzv. krajanských sdružení v Rakousku a Německu, [...]

Přijímání pod obojí29. 4. 1622 arcibiskup pražský Jan Lohelius vyhlásil dekret/zákaz papeže Řehoře XV., jímž bylo zrušeno přijímání pod obojí. Národu českému byl tak naprosto odňat kalich Páně, za který tolik bojoval během takřka 20 let husitských válek a který mu přiznal basilejský koncil v roce 1433 a se stoletým zpožděním i kurie římská. Po nešťastně prohrané bitvě na Bílé hoře roku 1620 se nepřítel mstil, a mstil se krutě. [...]

Žijeme v klimatu, kdy se doslova útočí na českou národní identitu, její historické kořeny, z kterých vzešla naše státnost a svrchovanost a doslova vše, co jenom trochu zavání českou samostatností, se snižuje, zesměšňuje, převrací a dokonce odmítá, nebo se považuje za komunistickou propagandu, či český nacionalismus a šovinismus. Tato úsilí se zviditelňuje a schovává zejména za tzv. „kulturu“. Těchto snah není málo, vyberu jenom namátkou výčet těchto snah z poslední doby, [...]

Manifestace na Mariánském náměstí 9. 4. 2015, 16.30 proti postavení Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí.

Vážení občané, vážení přátelé. Záměr znovu postavit Mariánský sloup na Staroměstském náměstí má jen málo společného s oficiálně uváděnými důvody, jako je vítězství nad Švédy roku 1648, případně na epidemií cholery. Byla to ne církev, ale hlavně čeští vojáci a lidé, kteří ubránili Prahu před Švédy, byli to hlavně čeští lidé, kteří byli obětí strašné epidemie během války, proti níž katolická církev neudělala nic. Místo ocenění statečnosti a utrpení Čechů se církev po válce horlivě vrhla na jejich nemilosrdné pokoření a drancování. [...]

Kulturní rada Církve československé husitské se zájmem a nadějemi sleduje záměr oživení Staroměstského náměstí v Praze. Tudy kráčela vítězná i bolestná historie naší vlasti, tento prostor je jedinečnou okrasou hlavního města Prahy, tam i v přítomnosti přicházíme vyjádřit svoji radost i zklamání. Máme zvláštní vztah úcty a lásky k těmto místům, neboť chrámu sv. Mikuláše zaznělo Prohlášení k národu, jímž naše církev vykročila do dějin. [...]

Additional information