Valecny denik AB

Český národ nezavdal příčiny k vypuknutí první světové války. Nicméně byl nucen se jí zúčastnit měrou nemalou. Jejím výsledkem byl mj. vznik Republiky Československé. Po bezmála třech stech letech od porážky českých stavů na Bílé hoře v roce 1620 jsme se zásluhou politického úsilí T. G. Masaryka, Edvarda Beneše a M. R. Štefánika i díky československým legiím dočkali vytoužené samostatnosti. Velká válka, jak je rovněž označována, byla pro nás vítěznou, vykoupenou krví našich vojáků. [...]

jan opletalPo mnichovském diktátu 29.-30. září 1938 jsme byli nuceni se podrobit diktátu čtyř evropských velmocí, včetně našich bývalých dvou spojenců. Podstoupili jsme nacistickému Německu naše pohraničí s německou menšinou, současně jsme ztratili 1/3 území a 40 % průmyslu, a na 250 000 Čechů ztratilo své domovy a bylo vyhnáno sudetoněmeckým terorem do vnitrozemí. Prezident Edvard Beneš byl nucen odejít do exilu, místo něj byl zvolen Emil Hácha a s ním zcela jiný kurz zbytku „vykleštěné“ republiky, [...]

Pamatnik RohrichTak jako všude v pohraničí, tak i na Chodsku následovaly po štvavé řeči Hitlera dne 12. září 1938 řízené a koordinované útoky na československou státnost a na složky, které tuto státnost představovaly. Obce jako Nemanice, Lísková nebo Poběžovice byly silně poznamenány zhoubnou nacistickou a henleinovskou propagandou, a tak není divu, že většina českých občanů německé národnosti se hlásila k Henleinovi a jeho Sudetoněmecké straně (SdP). [...]

TGMDnes si připomínáme nejdůležitější státní svátek, v kterém si připomínáme zejména to, že novodobá národní svoboda a státní svrchovanost nejsou zdaleka samozřejmostí, ale že byly těžce vybojovány, a tisíce Čechů a Slováků za to, že dnes žijeme ve vlastním samostatném státě, zaplatilo cenu nejvyšší – svůj život. Současně si tím také připomínáme celý národnostně osvobozenecký zápas Čechů za svou samostatnost, kterou jsme ztratili po bitvě na Bílé hoře [...]

jan-zizkaPřed 590 lety ve vojenském ležení u Přibyslavi, které obléhala táborská vojska při společném tažení všech husitských vojsk na Moravu proti Albrechtovi Rakouskému, zemřel v kruhu nejbližších český husitský vojevůdce – správce polních obcí polem pracujících Jan Žižka z Trocnova a na Kalichu. Zemřel v kruhu vysokých českých šlechticů, včetně otce Jiřího z Poděbrad, pozdějšího českého krále. Zemřel v době, kdy se mu podařilo sjednotit všechny husitské obce v zemi (táborskou, orebskou, pražskou i pány pod obojí) a vedl je jako společný první mezi rovnými vojevůdce proti nepřátelům země české. [...]

Additional information

„Proti blbosti i bohové bojují marně.“ Jan Werich