Pomnik detskych obeti valky1

Jak by vypadala genocida Čechů, kdyby Němci vyhráli válku, si můžeme představit podle toho, co se stalo v Lidicích. Proto je nutné tuto událost našim mladším generacím připomínat. Zničení Lidic bylo mstou za odstranění R. Heydricha československými vojáky, i když již bylo známo, že nikdo z vesnice s tím neměl nic společného! Heydrichovou pravou rukou byl sudetský Němec K. H. Frank, původně nepříliš úspěšný knihkupec z Karlových varů. [...]

Malesov-pamatnikPřed 590 lety se odehrála nedaleko Kutné hory bratrovražedná bitva mezi husity nového (po rozchodu Jana Žižky z Trocnova s Táborem) Žižkova východočeského svazu a spojenými vojsky tzv. svatohavelské koalice tvořené Pražany a vojskem katolických pánů. Co se týká ztrát, šlo o jedno z nejkrvavějších střetnutí celých husitských válek. V roce 1423 táborský hejtman Jan Žižka opanoval Hradec králové a společně s Jaroměří, Dvorem Královým a Čáslaví tak získal pevnou základnu pro své nové orebské bratrstvo husitů po svém rozchodu s Táborem a jeho duchovní správou. [...]

Skupina bratrských vojevůdců

Bitva u Lipan se odehrála v neděli 30. května 1434 v lokalitě mezi vsí Hřiby a kótou 367 Lipská hora stojící přibližně jeden kilometr jižně od středočeské vesnice Lipany. Vojáci utrakvisticko-katolické aliance v čele s Divišem Bořkem z Miletínka zde drtivě porazili polní vojska sirotčího a táborského svazu, tvořící páteř vojenských složek radikálního křídla husitského hnutí. [...]

Prokop Veliky

Před 580 lety padl u Lipan táborský kněz, duchovní správce (direktor) obce polem pracujících a čelní představitel, politik a státník tehdejšího českého státu, Prokop Holý, zvaný „Veliký". Do čela obou polních obcí (táborské a sirotčí) se dostal v roce 1426 po smrti Jana Žižky a dalších táborských hejtmanů, kteří padli. Za jeho neformální, ale o to více mocensky zajištěné vlády v Čechách, kdy byl mnohdy vítán skutečně jako panovník země se všemi poctami a vedl jednání s korunovanými hlavami okolních států, včetně Zikmunda Lucemburského a představiteli církve a basilejského koncilu, [...]

Benes1

Dnes si připomínáme 130 let od narození významného československého státníka a našeho druhého prezidenta Edvarda Beneše. Zřejmě není jiné osobnosti v naší historii, která by se tak pravidelně dostávala do pozornosti médií i politiků, zejména v polistopadové době. Více než o samotném člověku Benešovi, jeho státnickém přínosu, diplomacii a jeho době, jde však většinou o rovinu velmi povrchní, často smýšlenou, a zejména politizovanou především ve spojení s tématy jako „odsun zrádců, kolaborantů německé a maďarské národnosti z Československa“ po skončení druhé světové války. [...]

Additional information

Činky a jednoručky pro posilování a cvičení