A. Benčík, K. Richter:
Vražda jménem republiky, tragický osud generála Heliodora Píky

Vrazda jmenem republiky

Vázaná, 536 str., dokumentační příloha; cena 480,- Kč.

Zpřístupnění nejutajovanějších komunistických archivů umožnilo autorům doplnit údaje o pozadí politické vraždy jednoho z nejčestnějších československých vlastenců, vojenských odborníků a diplomatů, osobnosti číslo jedna našeho východního odboje. Hluboký záběr autorů nás formou literatury faktu sugestivně zavádí do zákulisí diplomacie, zpravodajských her i politických intrik. [...]

Jan Hus souzen na snemu Kostnickem r. 1415Pro skutečné křesťany a věřící, kteří nekonzumují názory církví, stejně jako pro vlastence a všechny skutečné Čechy, je význam Mistra Jana Husa mnohem hlubší a jasnější. Mistr Jan Hus obracel pozornost k PRAVDĚ jako cestě k Bohu. Tu hledal především u Ježíše a v evangeliích. Dospěl k ideálu Pravdy, který pak stavěl nade vše. Ideálem poznané pravdy, která spojuje člověka s Bohem a která stojí vysoko nad církví i nad Biblí, předběhl Mistr Jan Hus ostatní náboženské myslitele Evropy o několik století a současně zůstal nepochopen všemi jeho kritiky i do dnešních dnů. [...]

zborov img big 01Dnes 2. července si připomínáme výročí významné události v národním boji za osvobození a vznik naší republiky: Bitvu u Zborova. Připomínat si události a ideje, které stojí v pozadí vzniku našeho samostatného státu, je zejména v dnešní době stále důležitější. V roce 1620 po porážce českých stavů na Bílé hoře přišly země Koruny české o svou samostatnost, byly včleněny do habsbursko-katolické monarchie Rakouska-Uherska. Takřka až po 300 letech, v období 1. světové války, se naskytla první příležitost obnovit svobodu národa a samostatný státní celek. [...]

Lezaky pomnik

Dne 24. června 1942 časně odpoledne byla osada Ležáky na Chrudimsku, 14 dní po vyhlazení Lidic, v důsledku heydrichiády vypálena a její obyvatelé zavražděni nacisty jako odplata za to, že v ní byla ukrývána vysílačka Libuše parašutistické skupiny Silver A, která se účastnila atentátu na říšského protektora R. Heydricha. [...]

Operation Barbarossa22. 6. 1941 přepadlo nacistické Německo se svými satelity a dobrovolnými sbory SS z mnoha států Evropy tehdejší SSSR. Pro národy a obyčejné lidi SSSR nastala, jak oni sami zvou, Velká vlastenecká válka. A pamatujme, že lidské dějiny nejsou jenom o státnících, velitelích a uměle vytvořených ideologiích, ale o běžných lidech. Dnes se vše zabaluje do propagandy, že šlo o soupeření dvou ideologií: fašismu a komunismu – což je jednou z moderních demagogií, aby se zastřely tendence, které trvají i dnes. [...]

Additional information