pavezaStátní symboly odrážejí vnitřní povahu – logos, tedy charakter státu a jeho národa. Alespoň si myslím, že by to tak mělo být. Ve státním znaku předchozího státu ČSSR byl odkaz husitství symbolizován pavézou jako základem, na kterém byl český lev a komunistická hvězda. Později byla pochopitelně odstraněna hvězda, ale i pavéza. Zřejmě proto, že husitská tématika byla jednostranně ideologicky využita minulým režimem. Dodejme, že tím samo husitství a jeho nadčasový celoevropský, ba svým způsobem celosvětový duchovně-ideový význam a smysl není dotčen. To se musíme naučit rozlišovat. [...]

Valecny denik AB

Formát: e-kniha
pdf.gif epub.gif mobi.gif

Počet NS: 54, Cena: 49 Kč

Letos si připomínáme, společně s celou Evropou, počátek velké světové války, kterou díky té následující, jež ji ještě ve svých hrůzách a záběrů předčila, říkáme „první“. Tato válka nebyla původně „naší“. Češi, český národ nestál u jejích příčin, přesto se jí účastnil, a to měrou nemalou a s výsledkem, který nám přinesl novodobý samostatný republikánský stát – samostatnost téměř po 300 letech od porážky českých stavů na Bílé hoře v roce 1620! [...]

DomazliceDomažlice byly vždy významným pohraničním městem Českého království, jeho nejzápadnější baštou a hraniční pevností na exponované hranici s našimi německými sousedy v Bavorsku. Zaslouženou pozornost mu věnovali všichni čeští panovníci, včetně členů české královské dynastie Lucemburků. Janu Lucemburskému byly Domažlice častou zastávkou při jeho rytířských výpravách do Německa a Itálie. Blízký vztah k Domažlicím choval i císař Karel IV., který je Čechy nazýván otcem vlasti. Za jeho vlády došlo k největšímu mocenskému, kulturnímu i ekonomickému rozvoji Českého království. [...]

pomnik2Navštěvuji malou příhraniční obec Bublavu, která se nachází v Krušných horách, několik kilometrů od menšího města Kraslic. V září roku 1938 zde propukly masivní henleinovské útoky, které byly namířeny proti československé státní správě. Ve středu obce je instalován menší pomník připomínající ony tragické události horkého podzimu roku 1938. Na pomníku jsou uvedeny jména padlých hraničářů, kteří zde 13. září 1938 položili své životy při obraně Československé republiky. Zde uvádím popis oněch tragických událostí. [...]

obr1Dne 28. 6. 1914 byl spáchán Gavrilo Principem v Sarajevu atentát na habsburského následníka císařského trůnu Františka Ferdinanda ďEste, a přesně po měsíci 28. 7. 1914 císař Rakousko-uherské říše František Josef I. vyhlásil Srbsku válku. Vzápětí se 1. 8. 1914 přidává Německo, vyhlášením války Rusku, a 3. 8. 1914 Francii. Dne 6. 8. 1914 Rakousko-Uhersko vyhlašuje válku Rusku, a tím jsou do ní vtaženy státy „Dohody“. Británie a Francie spolu 12. 8. 1914 vypovídají Rusku válku také, 23. 8. 1914 do války vstupuje Japonsko a 28. 10. 1914 Turecko. Itálie se zapojuje až 23. 5. 1915, a do té doby nejrozsáhlejší konflikt v dějinách světa s následným utrpením a masakrem vojsk i obyvatel měst a vesnic může začít. [...]

Additional information