Dnes si připomínáme smrt Jana Ámose Komenského (15. 11. 1670).

komenskyJ. A. Komenský byl velký duch, mystik jednoty bratrské a pravé křesťanské spirituality, navíc s velmi rozvinutým darem duchovní vhled přenést do praktické roviny. Byl na svou tehdejší společnost příliš „napřed", neboť jeho myšlenky jsou nadčasové, jako všech mystiků. Za svůj život přišel o dvě manželky, děti, v Lešnu v Polsku mu shořela jeho takřka 20letá práce, nakonec skončil ve vyhnanství v Nizozemí, jako jedné z posledních protestantských zemí tehdejší doby.

jan-zizka

14. července si připomínáme slavnou bitvu na Vítkově (1420), kdy naši předkové – věrní Čechové a bojovníci za spásné pravdy boží, odrazili útok rakouských a míšenských křižáků I. kruciáty, kterou vyhlásil papež římskokatolické církve Martin V. proti kacířům Českého království. Bitva probíhala jako součást širších bojů a operací v rámci obležení Prahy křižáky.                                                                              

Obdrželi jsme tento email:... Přeposílám tento náramně zajímavý email, ze kterého je vidět, jak neznalost důležitých faktů z dějin svého národa z nás dělá opravdu možná úmyslně neinformované a tedy hloupé a poddajné občany. Myslím, že by Vás to mohlo zajímat. Nevím, proč se tak důležitá fakta musí šířit jen po internetu!...

Základní myšlenku k nucenému odsunu tzv. sudetských Němců totiž nevymyslel prezident Beneš, ale vznesl a také prosadil Neville Chamberlain za tehdejší Anglii. Právě Chamberlain totiž navrhl, aby po válce byly odsunuty do Německa všechny německé menšiny z tehdejšího Československa a Polska, [...]

poprava ceskych panu30. listopadu bylo výročí, připomínající zavraždění 27 českých představitelů odboje proti katolicismu a Habsburkům, které tato nová okupační moc popravila po prohrané bitvě na Bílé hoře, přesně 21. června 1621. Šlo o klasický akt zastrašení, podobně jako to dělali němečtí nacisté. Všech 27 českých pánů byli vesměs husité-kališníci, vyjma jediného, tedy šlo jistě o náboženský rasismus a vraždu. [...]

Karel IV

29. 11. 1378 zemřel tzv. „Otec vlasti", římskoněmecký císař a český král Karel IV. Obecně je tento český král a německý císař považován za nejúspěšnějšího panovníka. Je to opět jeden historický klam. Je tak chápán jenom proto, že během své vlády silně podporoval římskokatolickou církev a stavěl ji všude možně katedrály a stavby, aby si, jak se říká, udělal zásluhy v jejich „nebi". Současně tím přivedl královskou pokladnu na mizinu, a díky tomu mladý Václav IV., jeho syn, převzal království s dluhy a bez peněz.  [...]

Additional information

„Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to.“ Jan Werich