DomazliceDomažlice byly vždy významným pohraničním městem Českého království, jeho nejzápadnější baštou a hraniční pevností na exponované hranici s našimi německými sousedy v Bavorsku. Zaslouženou pozornost mu věnovali všichni čeští panovníci, včetně členů české královské dynastie Lucemburků. Janu Lucemburskému byly Domažlice častou zastávkou při jeho rytířských výpravách do Německa a Itálie. Blízký vztah k Domažlicím choval i císař Karel IV., který je Čechy nazýván otcem vlasti. Za jeho vlády došlo k největšímu mocenskému, kulturnímu i ekonomickému rozvoji Českého království. [...]

pomnik2Navštěvuji malou příhraniční obec Bublavu, která se nachází v Krušných horách, několik kilometrů od menšího města Kraslic. V září roku 1938 zde propukly masivní henleinovské útoky, které byly namířeny proti československé státní správě. Ve středu obce je instalován menší pomník připomínající ony tragické události horkého podzimu roku 1938. Na pomníku jsou uvedeny jména padlých hraničářů, kteří zde 13. září 1938 položili své životy při obraně Československé republiky. Zde uvádím popis oněch tragických událostí. [...]

obr1Dne 28. 6. 1914 byl spáchán Gavrilo Principem v Sarajevu atentát na habsburského následníka císařského trůnu Františka Ferdinanda ďEste, a přesně po měsíci 28. 7. 1914 císař Rakousko-uherské říše František Josef I. vyhlásil Srbsku válku. Vzápětí se 1. 8. 1914 přidává Německo, vyhlášením války Rusku, a 3. 8. 1914 Francii. Dne 6. 8. 1914 Rakousko-Uhersko vyhlašuje válku Rusku, a tím jsou do ní vtaženy státy „Dohody“. Británie a Francie spolu 12. 8. 1914 vypovídají Rusku válku také, 23. 8. 1914 do války vstupuje Japonsko a 28. 10. 1914 Turecko. Itálie se zapojuje až 23. 5. 1915, a do té doby nejrozsáhlejší konflikt v dějinách světa s následným utrpením a masakrem vojsk i obyvatel měst a vesnic může začít. [...]

A. Benčík, K. Richter:
Vražda jménem republiky, tragický osud generála Heliodora Píky

Vrazda jmenem republiky

Vázaná, 536 str., dokumentační příloha; cena 480,- Kč.

Zpřístupnění nejutajovanějších komunistických archivů umožnilo autorům doplnit údaje o pozadí politické vraždy jednoho z nejčestnějších československých vlastenců, vojenských odborníků a diplomatů, osobnosti číslo jedna našeho východního odboje. Hluboký záběr autorů nás formou literatury faktu sugestivně zavádí do zákulisí diplomacie, zpravodajských her i politických intrik. [...]

Jan Hus souzen na snemu Kostnickem r. 1415Pro skutečné křesťany a věřící, kteří nekonzumují názory církví, stejně jako pro vlastence a všechny skutečné Čechy, je význam Mistra Jana Husa mnohem hlubší a jasnější. Mistr Jan Hus obracel pozornost k PRAVDĚ jako cestě k Bohu. Tu hledal především u Ježíše a v evangeliích. Dospěl k ideálu Pravdy, který pak stavěl nade vše. Ideálem poznané pravdy, která spojuje člověka s Bohem a která stojí vysoko nad církví i nad Biblí, předběhl Mistr Jan Hus ostatní náboženské myslitele Evropy o několik století a současně zůstal nepochopen všemi jeho kritiky i do dnešních dnů. [...]

Additional information

„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich