dobyvanidomova

Vážení čtenáři,

dne 8. 5. slavíme výročí konce 2. světové války a osvobození Československa.

U této příležitosti bychom Vám rádi poskytli slevu na knihu autora K. Richtera: Dobývání domova, která podrobně popisuje tyto události.

Sleva 50 % na tento titul platí do konce května...

Kapitulace Nemecka

8. 5. 1945 podpisem německé kapitulace skončila v Evropě druhá světová válka.

8. května si připomínáme osvobození od nacistické tyranie a oficiální ukončení 2. světové války v Evropě, které bylo stvrzeno podpisem bezpodmínečné kapitulace Německa v Remeši 7. 5. 1945. Ta vstoupila v platnost dne 8. května, ve 23:01 hodin středoevropského času. Speciálně na přání sovětského vrchního velení byl podepsán ještě jeden kapitulační dokument v Berlíně (9. 5. 22:30 hod)...

komenskyRoku 1592 se narodil učitel národů, biskup Bratří, veliký mystik, básník a pedagog Jan Ámos Komenský (Comenius).

J. A. Komenský byl velký duch, mystik Jednoty bratrské a pravé křesťanské spirituality, navíc s velmi rozvinutým darem duchovní vhled přenést do praktické roviny. Byl na svou tehdejší společnost příliš „napřed", neboť jeho myšlenky jsou nadčasové, jako všech mystiků. Za svůj život přišel o dvě manželky, děti, v Lešnu v Polsku mu shořela jeho takřka 20-letá práce, nakonec skončil ve vyhnanství v Nizozemí, [...]

o tom co bylo

Před 79. lety obsadili nacisté zbytek okleštěného Československa. Slovensko den předtím vyhlásilo samostatnost, státní prezident Hácha podlehl hrubému nátlaku Hitlera a vydal rozkaz neklást okupantům odpor. Jen ve Frýdku-Místku se předčasně nastupujícím německým jednotkám posádka statečně bránila.

Začala válka. Oficiálně pro historii začala druhá světová válka až napadením Polska Německem 1. září 1939. Ale pro nás, pro Československo, začala válka již 15. března 1939, od prvého dne okupace. Málokdo z našich lidí považoval stav daný okupací za konečný. My, děcka, jsme nějak samozřejmě pocitovala, že tatínek, důstojník česko-slovenské armády, bývalý ruský legionář, nesloží ruce v klín a nebude nečinně sledovat další vývoj. To neodpovídalo ani jeho nátuře, ani jeho přesvědčení...

zoe

Jak posoudit to, co bylo? Otázka dost zásadní, soudím. Při hodnocení těch či oněch událostí, lidí a jejich skutků hodně záleží na věku, zkušenostech, životních osudech, schopnosti hledět na minulost s nadhledem, bez zášti…

Pohled současných mladých lidí na ni je ovlivněn novým uspořádáním společnosti a tudíž také zcela odlišnými životními zkušenostmi. V neposlední řadě rovněž tím, co slyší z televize, čtou ve sdělovacích prostředcích. Předkládaná fakta jsou nezřídka v rozporu s tím, co pamětníci konkrétních dějinných událostí prožili na vlastní kůži...

Additional information