demonstrace 12-9-1938

Dne 12. září 1938 na sjezdu NSDAP v Norimberku Hitler nevybíravě zaútočil proti Československu a proti prezidentu Benešovi, což podnítilo sudetské Němce k vyvolání puče. Ještě téže noci došlo na řadě míst v pohraničí k útokům henleinovských bojůvek proti čs. policejním stanicím, celnicím, poštám, apod., při nichž bylo zavražděno několik desítek úředníků a vojáků. Vláda provedla ihned řadu vojenských opatření, avšak vedeni SdP (Sudetendeutsche Partei) ultimativně žádalo 13. září čsl. vládu o jejich odvolání. [...]

jan-zizkaDne 11. 9. 1422 napsal Jan Žižka z Trocnova Domažlickým následující list, který byl v podstatě mobilizačním výnosem před očekávanou 2. křížovou výpravou do Čech. Domažlice společně s dalšími husitskými městy patřily od začátku husitské revoluce k Žižkově táborském svazu. Dopis je ukázkou stylu vyjadřování té doby a ukazuje Jana Žižku rozhodně v jiném světle než jako „masového vraha", „vypalovače klášterů" a „teroristu Evropy", jak se o něm vyjadřuje katolík Halík. [...]

Bitva u Domazlic

Bitva u Domažlic se odehrála 14. srpna 1431 na neznámém místě v lokalitě mezi městy Domažlice a Kdyně. Husitská vojska pod velením kněze Prokopa Holého zde téměř bez boje porazila účastníky čtvrté křížové výpravy vedené markrabětem Fridrichem Braniborským a kardinálem Juliánem Cesarinim. Debakl křižáckého vojska definitivně přesvědčil katolické církevní kruhy o zbytečné snaze pokořit Čechy silou, díky čemuž bylo s husity zahájeno vyjednávání, které vedlo k diskusi o platnosti čtyřech artikulů pražských u basilejského koncilu. [...]

Jan Palach

Roku 1948 se narodil český student historie a politické ekonomie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Jan Palach. Na protest proti potlačování svobod po okupaci Československa armádami států Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem, pasivnímu přístupu veřejnosti a pokračujícím ústupkům okupantům ze strany čs. politické reprezentace spáchal 16. ledna 1969 sebevraždu sebeupálením v horní části Václavského náměstí v Praze. [...]

Praha Petrin Hladova zed

Roku 1361 v těchto dnech dal dle legendy císař Karel IV. stavět zdi na Petřínském vrchu, kde se nachází kostel sv. Vavřince naproti pražskému hradu, které ještě doposud, i když na mnoha místech pobořené a sešlé, trvají. Příčina této stavby byl hlad, kdy lidé neměli co jíst, proto císař přizvat ke stavbě pražskou chudinu a zajistil jí tak obživu. [...]

Cesti bratri vyhnanstvi

Dne 21. července 1622 jsou všichni duchovní i knězi jiného vyznání než římskokatolického vypovězeni z Moravy.

Postup Moravské rekatolizace se v mnohém podobal té v Čechách, akorát s tím rozdílem, že na Moravě byla výchozí pozice příznivější, protože tu ještě před Bílou horou byla skoro polovina far osazena katolickými kněžími a existovaly tu klášterní komunity, které již na počátku 17. století prosperovaly mnohem lépe než v Čechách. [...]

Bitva na Vitkove

Bitva na Vítkově se odehrála 14. července 1420 jihovýchodně od tehdejších pražských hradeb, na hřebenu vrchu Vítkova, jenž byl sedm let po události přejmenován naŽižkov. Husitská posádka dvou opevněných srubů, později posílená padesáti střelci a oddílem cepníků, zde odrazila útok rakouských a míšeňských křižáků, kterým připadl úkol tuto strategicky významnou pozici ovládnout. [...]

zborov img big 01Dne 2. července 1917 za 1. světové války byla svedena bitva u Zborova (v bývalé Haliči), která byla součástí tzv. Kerenského ofenzívy. Tato bitva představovala první významné vystoupení Československých legií na východní frontě a její úspěch byl natolik výrazný, že ruská vláda zrušila veškerá omezení pro formování dalších jednotek z českých a slovenských zajatců. [...]

Lezaky pomnik1

Dne 24. června 1942 časně odpoledne byla osada Ležáky na Chrudimsku, 14 dní po vyhlazení Lidic, v důsledku heydrichiády vypálena a její obyvatelé zavražděni nacisty jako odplata za to, že v ní byla ukrývána vysílačka Libuše parašutistické skupiny Silver A, která se účastnila atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. [...]

Vratislav

Vratislav II. († 14. ledna 1092) byl panovník českých zemí z rodu Přemyslovců. Vládl jako český kníže od 28. ledna 1061 do dubna 1085 a jako král pak do 14. ledna 1092. Vratislav byl syn knížete Břetislava I., bratr Spytihněva II., Konráda Brněnského, Oty (Olomouckého) a Jaromíra.

V roce 1086 císař Jindřich IV. knížete Vratislava II. za jeho služby a přátelství odmění – dne 15. června ozdobí Egilbert, arcibiskup mohučský, v kostele sv. Víta na Pražském hradě Vratislava a jeho manželku korunami, [...]

Pomnik detskych obeti valky1Dne 10. června 1942 byla německými nacistickými okupanty vypálena a srovnána se zemí středočeská obec Lidice, a její obyvatelstvo vyvražděno nebo odsunuto do koncentračních táborů. Tato akce byla reakcí nacistů na úspěšně spáchaný atentát na zastupujícího říšského protektora SS-Obergruppenführera Reinharda Heydricha dne 27. května 1942 a stala se nejhrůznějším zastrašovacím počinem nacistického režimu. [...]

edvard-benes

Dne 7. června 1948 - měsíc poté, co se pokusil vzepřít komunistům, když odmítl podepsat novou československou ústavu, prezident Beneš abdikoval na úřad prezidenta a jeho nástupcem se stal Klement Gottwald.

Edvard Beneš byl po 2. světové válce znovu zvolen Československým prezidentem dne 19. června 1946. Ve své funkci usiloval o zachování parlamentně-demokratického politického systému i zahraničních politických vazeb, [...]

Cesti bratri vyhnanstvi

Roku 1621, po porážce stavovského povstání na Bílé hoře, byl vydán první mandát proti nekatolickým kazatelům v zemích Koruny české, který byl počátkem stěhování všech někatolických duchovních. Všichni nekatoličtí kazatelé museli pod trestem ztráty majetku i života postupně opustit zemi a na jejich místa byli dosazeni katoličtí kněží. Obyvatelstvo zbavené svých duchovních a podřízené nové katolické vrchnosti bylo tresty a výhrůžkami donuceno přijmout jediné přípustné katolické náboženství. [...]

milada-horakovaRoku 1950 byl zahájen vykonstruovaný proces s českou političkou JUDr. Miladou Horákovou. Stala se obětí justiční vraždy během komunistických politických procesů v 50. letech minulého století za vykonstruované spiknutí a velezradu. Byla jedinou ženou popravenou v rámci těchto soudních řízení. Díky své neústupnosti během svého soudu se stala symbolem odporu proti totalitě vládnoucí komunistické strany. [...]

Skupina bratrských vojevůdců

Bitva u Lipan se odehrála v neděli 30. května 1434 v lokalitě mezi vsí Hřiby a kótou 367 Lipská hora stojící přibližně jeden kilometr jižně od středočeské vesnice Lipany. Vojáci utrakvisticko-katolické aliance v čele s Divišem Bořkem z Miletínka zde drtivě porazili polní vojska sirotčího a táborského svazu, tvořící páteř vojenských složek radikálního křídla husitského hnutí. Prohra polního vojska, v jejichž řadách zahynul i Prokop Holý – nejvlivnější husitský politik, na jehož vůli před rokem 1434 do značné míry závisel osud revolučních Čech, [...]

Atentat HeydrichAtentát na Heydricha byla diverzní operace československých výsadkářů za druhé světové války, během které byl proveden atentát na zastupujícího říšského protektora a šéfa RSHA Reinharda Heydricha. Atentát byl proveden 27. května 1942 v Praze-Libni dvojicí československých výsadkářů Jozefem Gabčíkem a Janem Kubišem, kteří byli pro tento úkol speciálně vycvičeni ve Velké Británii. [...]

jan-hus-betlemBetlémská kaple je kaple na pražském Starém Městě. Původní kaple, založená roku 1391, zde byla postavena v letech 1391–1394 a byla určena pro kázání v českém jazyce. Kázal zde mistr Jan Hus a další husitští kněží. Poté kaple vystřídala řadu jiných určení, zchátrala a roku 1786 byla proto zbořena. Znovu vybudována byla v 1. polovině 50. let 20. století jako památník husitského hnutí. [...]

Prazska defenestrace 1618Dne 23. května 1618 vyvrcholil boj českých nekatolických stavů proti vládnoucím Habsburkům vyhozením místodržících z oken Pražského hradu. To mělo poté za následek zahájení třicetileté války, která předznamenala vývoj v Čechách a na Moravě na stovky let.

Za vlády Matyáše došlo k upevnění pozice katolické církve. Císař zakázal protestantské sněmy, v březnu 1618 nepovolil zasedání českých stavů a nařídil zavřít nekatolické kostely v Broumově a v Hrobu u Teplic. [...]

Karl Hermann FrankRoku 1946 na dvoře Pankrácké věznice byl popraven Karl Hermann Frank, bývalý knihkupec a prvorepublikový politik, člen SdP (Sudetendeutsche Partei) a aktivní nacista s hodností SS Obergruppenführer und General der Waffen-SS und Polizei.

Po okupaci českých zemí a vytvoření Protektorátu Čechy a Morava působil jako státní tajemník úřadu říšského protektora (v této funkci nazýván jako „Krvavý pes Frank“). Stál mimo jiné za uzavřením českých vysokých škol [...]

Rumburska vzpoura

Rumburská vzpoura bylo protiválečné vystoupení českých vojáků náhradního praporu 7. střeleckého pluku rakousko-uherské armády, která vypukla 21. května 1918 v severočeském městě Rumburk. Jednalo se zejména o reakci na nedostatečné a špatné zásobování, nevyplacené žoldy a šikanu německých důstojníků. [...]

Korunovace MTDne 12. května 1743 byla korunovaná v Praze na českou královnu Marie Terezie, jediná žena na českém královském trůnu. Předcházely tomu dramatické chvíle, kdy se za účasti řady evropských států vedla o dědictví "rakouského domu" a o stolec římskoněmeckého císaře válka, jež zasáhla - po téměř jednom století míru - i české země. České společnost tehdy byla postavena před obtížnou zkoušku, [...]

Kapitulace Nemecka

8. 5. 1945 podpisem německé kapitulace skončila v Evropě druhá světová válka.

8. května si připomínáme osvobození od nacistické tyranie a oficiální ukončení 2. světové války v Evropě, které bylo stvrzeno podpisem bezpodmínečné kapitulace Německa v Remeši 7. 5. 1945. Ta vstoupila v platnost dne 8. května, [...]

osvobozeni

V květnu 1945 americká armáda osvobodila město Plzeň.

Plzeň a západní Čechy byly osvobozeny americkými jednotkami vedenými generálem Pattonem 6. května 1945. Podle americko-sovětské dohody Patton už nesměl pokračovat dále. Slavný je jeho výrok, že když už, tak to Američané mají vzít až do Moskvy. [...]

Bojovnici-prazskeho-povstani

5. května 1945 začalo pražské povstání proti německým okupantům.

Povstání proti německé okupaci v květnu 1945 patří mezi nejvýznamnější akce domácího protinacistického odboje v okupovaném Československu. Zapojilo se do něj přes sto tisíc lidí ve třech stovkách obcí, desítka tisíc lidí během bojů s Němci zahynula. [...]

Additional information